Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z obchodów 75. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf

W niedzielę, 7 października, przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf obchodziliśmy 75. rocznicę przybycia pierwszego transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00. Po hymnie państwowym, w imieniu Powstańców Warszawskich, głos zabrała Wanda Traczyk-Stawska, ps. „Pączek”, jeniec m.in. Stalagu 344 Lamsdorf. Słuchana z wielką uwagą, starannie dobierając słowa, które z pewnością zapamiętamy, mówiła o tragedii, jaką była niewola. Jej smak poczuła już w Warszawie, kiedy wychodziła ze stolicy w szeregach niepełnoletnich Powstańców, a ludność cywilna stała na gruzach i płakała, wołając „Dzieci nasze! Dzieci idą do niewoli!”, i także potem, w zatłoczonych bydlęcych wagonach, i w samym obozie, gdzie, na szczęście, spotkała się z pomocą ze strony innych jeńców, szczególnie z polskiego września 1939 r. Wystąpienie zakończyła apelem o jak najlepszą edukację, którą uważa za podstawę do uniknięcia powtórzenia tragicznej historii. Następnie potomkowie jeńców obozu w Lamsdorf: Andrzej Pilecki – syn rtm. Witolda Pileckiego i Jerzy Pietras – syn pchor. Stanisława Pietrasa, mówili o tym, jak ważne jest dla nich pielęgnowanie pamięci o losach swoich ojców i ich pokolenia. W imieniu organizatorów, przemawiała dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Muzeum, witając wszystkich, a w szczególności Powstańców Warszawskich: Helenę Kamerską, Janinę Kolasińską, Wandę Traczyk-Stawską, Bronisława Maciaszczyka z małżonką, Romualda Malinowskiego z małżonką, Stanisława Wołczaskiego oraz przedstawicieli jenieckich rodzin: Andrzeja Pileckiego i Jerzego Pietrasa. Głos zabierali ponadto: Jerzy Naszkiewicz w imieniu parlamentarzystów z województwa opolskiego, Magdalena Merta reprezentująca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zbigniew Kubalańca, Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz Mariusz Nieckarz, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego. Henryk Wierny, Prezes opolskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w uznaniu dla zasługi Heleny Kamerskiej wręczył jej pamiątkowy medal.

Następnie mjr. Paweł Gajka odczytał Apel Pamięci. Po nim żołnierze oddali salwę honorową, a Wanda Traczyk-Stawska odczytała Modlitwę Bonawentury – wiersz 17-letniego Jana Romockiego, który poległ w Powstaniu. Obchody zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf. Po uroczystości, w Muzeum, odbyły się jeszcze spotkania naszych gości honorowych z harcerzami. O ich przebiegu informujemy na profilu facebook.

Uroczystość pomogli nam zorganizować: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, opolski okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urząd Gminy w Łambinowicach. Patronat honorowy nad obchodami objęli: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, natomiast patronat medialny: Telewizja Polska Oddział w Opolu, Radio Opole, Radio Doxa, „Nowa Trybuna Opolska” i „Nowiny Nyskie”. Uroczystość odbyła się w asyście wojskowej jednostki 2286 Garnizonu Opole, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa w Bytomiu pod batutą kpt. Krystiana Siwka.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego