Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z obchodów 74. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf

W sobotę, 6 października, przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf odbyła się uroczystość poświęcona 74. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf. W jej organizacji wsparli nas Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, opolski okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urząd Gminy w Łambinowicach. Patronat honorowy nad obchodami sprawowali: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego oraz Monika Kwiatosz – Konsul Honorowa Republiki Włoskiej we Wrocławiu, natomiast patronat medialny: Telewizja Polska Oddział w Opolu, Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska i Radio Doxa. Uroczystość odbyła się w asyście wojskowej 91. Batalionu Logistycznego w Komprachcicach pod dowództwem mjr. Macieja Leśniaka, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Przed uroczystością, w znajdującym się w pobliżu pomnika dawnym baraku Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, miało miejsce spotkanie z Powstańcami Warszawskimi, którzy do nas przyjechali. Poprzedził je wykład kierownika Działu Naukowego dr. Piotra Stanka na temat jenieckich losów ok. 6-tysięcznej grupy powstańców: mężczyzn, kobiet i dzieci oraz młodzieży w wieku 10–18 lat, w Lamsdorf. Wspomnienia z pierwszych dni niewoli niemieckiej rozpoczął Jerzy Esden Tempski. Następnie mówiła Wanda Traczyk-Stawska i  Włodzimierz Wiśniewski. W tej części uroczystości udział wzięli także inni powstańcy warszawscy: Helena Kamerska oraz Bronisław Maciaszczyk i Romuald Malinowski. Wśród słuchaczy było wielu uczniów oraz mieszkańców gminy Łambinowice.

Uroczystość przy Pomniku Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf rozpoczęła się o godz. 11.00. Po hymnie państwowym, o zabranie głosu ponownie poproszono Wandę Traczyk-Stawską, ps. „Pączek”, która po zakończeniu powstania, trafiła wpierw do obozu przejściowego w Ożarowie, a następnie do Stalagu 344 Lamsdorf. W swoim wystąpieniu zaapelowała ona do licznie zgromadzonej młodzieży: Uczcie się języków, bądźcie aktywni i wstańcie od komputerów! Szukajcie przyjaciół! Zwracając się natomiast do żołnierzy, życzyła im, by nigdy nie musieli użyć broni przeciwko innym ludziom.

Następnie, w imieniu organizatorów, głos zabrała dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Witając gości, serdecznie podziękowała za obecność Powstańcom Warszawskim. Przypomniała ideę uroczystości i fakt, że w 2018 r. mija 70. rocznica śmierci rtm. Witolda Pileckiego, który na początku października 1944 r., tak jak uczestniczący w obchodach jeńcy-powstańcy, trafił do stalagu Lamsdorf. Dyrektor podziękowała za przybycie synowi rotmistrza, Andrzejowi Pileckiemu oraz prawnukowi, Krzysztofowi Kosiorowi, a także Konsul Honorowej Włoch, Monice Kwiatosz, która włączyła się w organizację uroczystości, i autorowi książki o rotmistrzu, Marco Patricelliemu za popularyzację losów Polaka we Włoszech.

Nawiązując do 70. rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego, senator RP Jerzy Czerwiński przedstawił treść uchwały Senatu RP z 6 czerwca 2018 r., która tej rocznicy dotyczyła i przypominał najważniejsze fakty z życia rotmistrza. Natomiast w liście od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który odczytał jego doradca, Wojciech Lesiak, a także w liście Adriana Czubaka, Wojewody Opolskiego, przeczytanym przez jego doradcę, Marcina Żukowskiego, autorzy podkreślili znaczenie walki i ofiary powstańców, a także pamięci o wydarzeniach II wojny światowej dla współczesnych (treść listów prezentujemy pod relacją).

Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego, reprezentujący Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Bułę, w swym przemówieniu zwrócił się do Wandy Traczyk-Stawskiej z podziękowaniami za słowa o tragedii kapitulującego żołnierza, a także bardzo bliskie mu jej życzenia adresowane do wojska i młodzieży. Umiejętność współżycia z innymi uznał za podstawę pokoju. Podziękował też obecnym na uroczystości powstańcom za ciągłe dawanie świadectwa o grozie wojny i tragedii ludzi, biorących w niej udział.

List Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego przeczytała, prowadząca uroczystość, dr Anna Wickiewicz. Znalazły się w nim m.in. słowa uznania dla naszego Muzeum (list prezentujemy w całości pod relacją).

W dalszej części uroczystości kpt. Grzegorz Białkowski odczytał Apel Pamięci, po którym nastąpiła salwa honorowa. Następnie, w pobliżu pomnika, Andrzej Pilecki i Krzysztof Kosior, a także Monika Kwiatosz oraz Marco Patricelli w towarzystwie Wojciecha Lesiaka, Antoniego Konopki, Tomasza Karpińskiego oraz dr Violetty Rezler-Wasielewskiej posadzili dąb poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf zakończyło obchody. Informowały o nich media. Relacje te mogą Państwo znaleźć tutaj:

Mijają 74 lata od przybycia jeńców-Powstańców Warszawy do Lamsdorf. Jednym z nich był rotmistrz Witold Pilecki

Bohaterowie Warszawy wspominają obóz jeniecki w Lamsdorf. 74. rocznica transportu na Opolszczyznę

Syn rtm. Pileckiego: Niech młodzi sami myślą i podejmują słuszne decyzje

„Spotkanie z krewnymi Witolda Pileckiego jest żywym zetknięciem się z historią”. Niezwykła lekcja w II LO w Opolu

Żywa lekcja historii w Łambinowicach. Młodzi ludzie zadawali pytania powstańcom Syn, prawnuk i włoski dziennikarz wspominali Witolda Pileckiego w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu 74 lata temu do Lamsdorf przywieziono Powstańców Warszawskich. W sobotę uczczono ich pamięć Syn rtm. Pileckiego: uczmy się samodzielności w życiu
Rodzina rtm. Pileckiego zasadziła dąb pamięci w Łambinowicach Wspominali Rotmistrza Pileckiego Syn rtm. W. Pileckiego: uczmy się samodzielności w życiu Rodzina rtm. Witolda Pileckiego zasadziła dąb pamięci w Łambinowicach
Opolskie: rodzina rtm. Pileckiego zasadziła dąb pamięci w Łambinowicach

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego