Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z Dnia Otwartego w CMJW – 10 maja 2019 r.

Włączając się w ogólnopolski program Dni Otwartych Funduszy Europejskich (10–12 maja br.), również my umożliwiliśmy zwiedzanie naszej opolskiej siedziby, której trzyletnia przebudowa została niedawno zakończona, m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich. Wczoraj w godzinach od 9 do 16 odwiedzili nas indywidualni zwiedzający oraz grupy, zainteresowane również ostatnimi zajęciami na wystawie „Za drutami oflagów (1939–1945)”, której prezentacja dobiegła końca 10 maja br.

Najważniejszym momentem Dnia Otwartego była uroczystość o godz. 13.30. Wzięli w niej udział posłowie Ryszard Wilczyński i Tomasz Kostuś, przedstawiciele władz samorządowych z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą, członkowie Rady Muzeum z jej przewodniczącym, rektorem Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Markiem Masnykiem, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW dr Iwona Konopnicka i inni, ciekawi zmian, jakie zaszły w naszym Muzeum, a także wystawy „Za drutami oflagów (1939–1945)”.

Uroczystość rozpoczęła się w sali, gdzie po dwuletniej nieobecności, spowodowanej remontem, powróciła wystawa „Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie”. To tam dyr. CMJW dr Violetta Rezler-Wasielewska powitała zebranych i przedstawiła przebieg przebudowy, jej autorów i realizatorów oraz cel – nadanie zabytkowej siedzibie Muzeum nowoczesnego, przyjaznego publiczności charakteru przy jednoczesnym usprawnieniu funkcjonalności budynku także dla pracujących w nim osób. Podziękowała także wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji i w niej uczestniczyli. Następnie głos zabrał Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, który chwaląc efekt inwestycyjny, docenił fakt, iż równolegle z trwającym remontem Muzeum, z powodzeniem realizowało ono swoje zadnia statutowe. Profesor Marek Masnyk również pogratulował sukcesu, uznając, że odnowiona siedziba może być powodem dumy oraz satysfakcji. Z kolei Andrzej Zatwarnicki, pomysłodawca zmian architektonicznych i współautor projektu (wraz z małżonką, Małgorzatą Zatwarnicką, także obecną na uroczystości) omówił najważniejsze założenia przebudowy. Razem z dyrektor oprowadzili następnie gości po Muzeum, prezentując zmiany, które zostały wprowadzone: w wyglądzie zewnętrznym, ciągach komunikacyjnych, obu salach wystawowych i pomieszczeniach magazynowych.

Uroczystość zakończyła się w sali wystaw czasowych muzealnym akcentem – finisażem wystawy „Za drutami oflagów (1939–1945)”. Dyrektor Violetta Rezler-Wasielewska powitała tam Magdalenę Sasal, reprezentującą Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, z którego pochodziła ważna część ekspozycji – akwarele autorstwa mjra Rudolfa Fryszowskiego. O nich, ich autorze i o eksponatach ze zbiorów CMJW opowiedziała kierownik Sekcji Komunikacji i Wizerunku CMJW, Magdalena Kruk-Kuchcińska. Jej informacje o zabytkach i ludziach z nimi związanych złożyły się na interesującą historię o życiu polskich oficerów w niemieckich oflagach. 

A oto najistotniejsze informacje o przebudowie: była prowadzona w trzech etapach w latach 2016–2018, jej łączny koszt to ok. 2,2 mln. zł, które pochodziły ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ok. 1,5 mln. zł), Unii Europejskiej (351 tys. zł) oraz Samorządu Województwa Opolskiego (337 tys. zł). Projekt wykonała firma Architop Andrzeja i Małgorzaty Zatwarnickich, wykonawcami były: Tom Bud Tomasza Karasia (I etap) oraz Izolkomex Bogdana Kuliga i Leszka Czecha (etapy II i III), nadzór inwestorski sprawował natomiast Roman Żak (Invest Sp. z o.o.). Trzeci etap kończący przebudowę, został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 i tym samym rozpoczął nowe zadanie, które trwa i którego ogólny koszt wynosi ok. 4,3 mln zł.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego