Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Rekordowa liczba nabytków w naszych zbiorach

To już kolejny rok, w którym znacząco powiększyła się jedna z najcenniejszych i największych w Polsce kolekcji dotycząca jeńców wojennych. Przybyło nam blisko 1150 interesujących pamiątek, związanych przede wszystkim z funkcjonowaniem niemieckich obozów jenieckich, zlokalizowanych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych.

Większość pamiątek została przekazana Muzeum, w formie daru, przez krewnych byłych jeńców obozów Wehrmachtu, którzy przez dziesięciolecia przechowywali je w domowych archiwach jako część rodzinnej historii. Przedstawiają one dla darczyńców dużą wartość sentymentalną. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za powierzenie ich naszej placówce.

Wśród przekazanych pamiątek na szczególną uwagę zasługują cenne okazy korespondencji obozowej. Jednym z nich jest zbiór korespondencji, w skład której wchodzą listy i kartki pocztowe, wysyłane z niewoli przez Wiktora Cichego do żony Józefy. Korespondencja ta obejmująca cały okres pobytu w obozach jenieckich przekazana została naszemu muzeum przez córkę Państwa Cichych, Danutę Hozinek. Wyjątkowo cenne, bo stanowiące rzadkość w naszych zbiorach, są z kolei jenieckie karty pocztowe z okresu I wojny światowej, podarowane przez naszego pracownika, dr. Piotra Stanka.

W minionym roku wzbogacona została także muzealna kolekcja sztuki. Trafiły do niej dary Mirosławy Rak i Urszuli Jernajczyk, które przekazały nam portrety swoich bliskich: ppor. Aleksandra Raka i Zofii Stryczyńskiej - oba wykonane w Oflagu VII A Murnau. Cennym uzupełnieniem losów ppor. A. Raka są dokumenty obozowe i notatki z kursów naukowych, w których uczestniczył w niewoli, a które Mirosława Rak zdecydowała się muzeum ofiarować. Obok pamiątek z obozów jenieckich kolekcję sztuki wzbogaciły też dzieła współczesne. Są to matryce grafik przedstawiających Miejsce Pamięci w Łambinowicach, które przekazał ich autor - artysta Zygmunt Moryto.

Wreszcie znaczącemu powiększeniu uległa także kolekcja filatelistyki. Stało się tak dzięki m.in. zakupowi dużego i niezwykle cennego zbioru korespondencji Andrzeja i Krystyny Mystkowskich, dokonanemu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie działań muzealnych. Zbiór ten to całościowa korespondencja pomiędzy małżonkami, licząca 766 obiektów i obejmująca okres od dostania się do niewoli przez Andrzeja Mystkowskiego w 1939 r. aż do momentu powrotu z niewoli pod koniec1945 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego