Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Publikacja CMJW doceniona we Włoszech

Zakończone 25 listopada br. trzydniowe święto filatelistów ITALIA 2018 – International Philatelic Exhibition przyniosło, za sprawą zorganizowanego także konkursu literatury filatelistycznej, bardzo korzystne rozstrzygnięcia dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Nasza publikacja pt. Geprüft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939–1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu/Geprüft. Censored. The philately of the years 1939–1945 in the collections of the Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole w opracowaniu Aleksandra Klaka i Krzysztofa Krupy została zakwalifikowana do kategorii drugiej. Oceniono w niej 62 publikacje, ta wydana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zajęła siódme miejsce. Była to także najwyższa lokata polska w tej kategorii (oceniono cztery wydawnictwa). Łącznie w konkursie we wszystkich kategoriach wzięło udział 280 publikacji.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego