Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Program rocznicy 6 X

W naszym Muzeum szczególną wagę przywiązuje się do ważnych historycznych wydarzeń i związanych z nimi uroczystości. Jedna z nich wiąże się z przybyciem do Stalagu 344 Lamsdorf pierwszego transportu Powstańców Warszawskich 6 października 1944 r. Od wielu lat Muzeum w tym czasie przygotowuje różnorodny i bogaty program. Tradycyjnie część oficjalną rozpoczynają uroczystości w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, gdzie przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich – Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf zgromadzą się przedstawiciele władz, środowisk kombatanckich, harcerze, młodzież szkolna i mieszkańcy. Nasze Muzeum odwiedzą także uczestnicy powstańczego zrywu, którzy do Łambinowic przyjadą już 4 października. Pobyt w miejscu, które dla wielu z nich było pierwszym przystankiem na ich jenieckiej drodze, jaką wytyczył im okupant, jest okazją do wspomnień i spotkań m.in. z młodzieżą. Warto pamiętać, że jesienią 1944 r. przez Stalag 344 Lamsdorf przeszło ok. 6 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci walczących w Powstaniu.

Po uroczystości przy pomniku, o godz. 17.30 zapraszamy do siedziby Muzeum w Łambinowicach na spotkanie pt. Od relacji do filmu. Prezentacja dokumentów filmowych z udziałem ich bohaterów i twórców. W jego trakcie przedstawimy proces gromadzenia przez nas relacji świadków historii, ideę, która nam przyświeca w tych działaniach, nasze doświadczenia oraz efekty. Oddamy również głos jeńcom wojennym-Powstańcom Warszawskim. Poznamy także filmową historię słynnego obrazu powstańczego pt. „Matka Boska Armii Krajowej”, o którym opowie reżyser filmu – Piotr Korycki.

Podobnie jak w poprzednich latach, w organizacji wydarzenia wsprą nas: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Opolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Więźniów Politycznych, Urząd Gminy Łambinowice. Uroczystości objęte zostały patronatem honorowym Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka i Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Patronat medialny sprawują Radio Opole, „Nowa Trybuna Opolska”, TVP Opole oraz Radio DOXA.

Muzeum zapewnia bezpłatny przejazd na uroczystość w Łambinowicach i powrót do Opola. Autokar czekać będzie na chętnych na parkingu przed „Toropolem” przy ul. Barlickiego w Opolu. Odjazd o godz. 14.30, a powrót – ok. godz. 20.00. Osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu uprzejmie prosimy o informację do 5 października br., tel. 77 453 78 72,

Uroczystość finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

Pliki do pobrania

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego