Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prezentacja książki pt. Wrześniowy epilog. Żołnierze Wojska Polskiego w obozach Lamsdorf

Dzisiaj rano (3 września br.), w związku z 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej, jedna z naszych najnowszych publikacji – Wrześniowy epilog. Żołnierze Wojska Polskiego w obozach Lamsdorf, została zaprezentowana młodzieży i mieszkańcom Łambinowic w Zespole Szkół w Łambinowicach. Autor monografii, dr Piotr Stanek (kierownik Działu Naukowego CMJW), prezentując wcześniej niepublikowane fotografie i dokumenty, w syntetyczny sposób przedstawił zawartość książki. Opowiedział o losach ok. 72 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, którzy byli przetrzymywani w latach II wojny światowej w obozach jenieckich Lamsdorf. Dla uczestników spotkania szczególnie interesujące okazały się kwestie m.in. warunków bytowych oraz traktowania jeńców przez niemiecką załogę. Uczniowie dowiedzieli się też o pracy przymusowej oraz o postawach żołnierskich w obozie. Autor zwrócił ponadto uwagę na ciągle mało znane fakty związane z osadzeniem w Lamsdorf we wrześniu 1939 r. cywilów, m.in. o. Maksymiliana M. Kolbego czy kobiet.

Wątek kobiet, tyle że już żołnierzy AK w niewoli niemieckiej na Śląsku Opolskim w 1944 r., dr Piotr Stanek omówi jeszcze dzisiaj w trakcie swojego kolejnego wykładu. Zainteresowanych zapraszamy do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego na godz. 16.30.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego