Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prawa człowieka na sesji edukacyjnej

Nauczyciele i edukatorzy z całego województwa zebrali się 7 czerwca 2019 r. w opolskiej siedzibie Muzeum, aby wziąć udział w sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”. Prawa człowieka to temat przewodni wydarzenia, które organizowane jest już od 15 lat z myślą o edukatorach, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną. Tegorocznymi partnerami byli Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego.

Sesję zatytułowaną Mamy prawo (tu) żyć. Interdyscyplinarne spojrzenie na prawa człowieka otworzyła dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor CMJW. Na wstępie odniosła się do misji Muzeum i rocznicy 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To te dwa czynniki: chęć uczestnictwa w kształtowaniu człowieka odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość oraz coraz bardziej obecna w Polsce wielokulturowość przyczyniły się do wyboru tematu tegorocznego spotkania. Doktor Piotr Stanek – kierownik Działu Naukowego Muzeum rozpoczął od przedstawienia praw człowieka w ujęciu historycznym. Zrobił to na przykładzie obozów jenieckich Lamsdorf, reprezentatywnych dla społeczności jenieckiej z uwagi na liczebność i narodowość jeńców. O prawach człowieka w szkole mówił z kolei dr Błażej Choroś (Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego). Omawiając m.in. prawo do edukacji oraz wolności myśli, sumienia i wyznania odwoływał się do mechanizmów chroniących obywateli, swoją wypowiedź ilustrując ciekawymi przypadkami z sądowej wokandy. O praktykach obecnych w opolskich szkołach, uczelniach i innych instytucjach oświatowych opowiadali z kolei Oksana Smolnikova z Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UO oraz Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji i Hanna Franczak, jego zastępca. Pierwsza z nich omówiła realizację programu Welcome to UO, ukierunkowanego na integrację środowiska akademickiego. Z kolei przedstawiciele RZPWE skupili się na wielokulturowości w województwie opolskim i sposobach na przełamywanie stereotypów.

Druga część sesji poświęcona był praktykom muzealnym w zakresie popularyzacji praw człowieka i edukacji obywatelskiej. Otworzyła go Marta Dziewulska z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która przedstawiła założenia wystawy „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”. Ekspozycja pokazuje zarówno treści historyczne, jak i zasady funkcjonowania demokratycznego państwa, zaś najmłodsi zwiedzający poznają je nie tylko z plansz wystawy, ale też w praktyce, dzięki przemyślanym zadaniom i aranżacji przestrzeni. Następnie dr Anna Czerner zaprezentowała strategię edukacyjną CMJW. Skupiła się na przykładach wystaw oraz warsztatów, które uniwersalizują przekaz historyczny poprzez naświetlenie problemów współczesnego świata, np. praw dziecka, wolności, migracji, uchodźstwa. Swoje wystąpienie prelegentka zakończyła omówieniem projektu edukacyjno-badawczego „Ucieczka do wolności”. Wzięły w nim udział studentki z Instytutu Socjologii UO, realizującego projekt „LUDZIE. Projekt socjologii zaangażowanej” oraz uczniowie VI LO w Opolu. Prezentacja efektów pracy obu tych zespołów zakończyła tę część sesji, dając słuchaczom wiele do myślenia.

Po przerwie obiadowej odbył się finał XI edycji Konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” (pisaliśmy o nim 7 czerwca br.).

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego