Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Pracownicy Muzeum na konferencji w Oświęcimiu

Przejawem aktywności w upowszechnianiu i popularyzacji tematyki jenieckiej jest między innymi systematyczny udział pracowników naszego Muzeum w konferencjach, seminariach i sympozjach organizowanych przez różne instytucje, zajmujące się problematyką martyrologiczną. Tak było i tym razem – 9 czerwca dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, Bartosz Janczak z Działu Naukowego oraz Beata Madej i Krzysztof Harupa z Działu Zbiorów i Konserwacji wzięli udział w VIII Międzynarodowej konferencji „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku”. Została ona poświęcona przedstawieniu relacji pomiędzy ofiarą a świadkiem wydarzeń w czasach nazistowskich, stalinowskich oraz w podczas toczących się współcześnie konfliktów i wojen.

Dr Violetta Rezler-Wasielewska prowadziła jedną z sesji pt. „Kształtowanie pamięci”, podczas której swoje wyniki badań nt. pamięci polskich świadków Zagłady w Kreis Neumarkt przedstawiła Karolina Panz, a dr Krzysztof Szwajca mówił o perspektywie psychologicznej świadka zbrodni. Natomiast Bartosz Janczak zaprezentował referat na temat relacji pomiędzy funkcjonariuszami NKWD a ocalonymi od zagłady katyńskiej na przykładzie obozu jenieckiego w Griazowcu w latach 1940–1941.

Organizatorami konferencji była Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Fundacja Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz–Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ oraz Fundacja im. Róży Luksemburg.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego