Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prace archeologiczne na Starym Cmentarzu Jenieckim

W dniach 25–29 maja br. na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach trwały prace archeologiczne. Prowadził je interdyscyplinarny zespół Instytutu Pamięci Narodowej pod kierunkiem dr Tomasza Borkowskiego. W czwartek i piątek do grupy dołączył także Dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.

Poszukiwania miały na celu ustalenie lokalizacji miejsc pochówku żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej – jeńców stalagów Lamsdorf, którzy zmarli tam podczas II wojny (pisała na tent temat dr Violetta Rezler-Wasielewska w artykule Sprawa pochówku jeńców obozów Lamsdorf (1939–1945) w 23. tomie „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”). Zostały podjęte przez IPN w wyniku starań Muzeum i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Prace poprzedziło badanie georadarem (15 maja br.). Był to ich pierwszy etap. Pozwolił na ustalenie, że w przebadanej części cmentarza nie chowano zmarłych jeńców. Archeolodzy natrafili natomiast na ślady dwóch obiektów budowlanych o nieustalonym przeznaczeniu, w których znajdowały się m.in. fragmenty umundurowania i szklanych pojemników (najprawdopodobniej naczynia farmaceutyczne) oraz przedmioty codziennego użytku.   

Zainteresowanych wynikami dalszych badań zachęcamy do śledzenia naszej strony.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego