Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prace archeologiczne i ekshumacyjne w Łambinowicach

W piątek, 25 października br. w Muzeum w Łambinowicach zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Pamięć działającej z ramienia Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.), Pracowni Badań Historyczno-Archeologicznych Pomost zatrudnionej przez Fundację Pamięć, Gminy Łambinowice, Nadleśnictwa Tułowice oraz CMJW. Rozmowy były skoncentrowane na podsumowaniu dotychczasowych prac archeologicznych i ekshumacyjnych, prowadzonych na terenie po Obozie Pracy w Łambinowicach (1945–1946), o które zabiegaliśmy, i omówieniu ich perspektyw.

Przypomnijmy. Zaniepokojeni śladami, jakie pozostawały w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach po wykopach rabunkowych nielegalnych poszukiwaczy, staraliśmy się o przeprowadzenie prac, których celem w pierwszej kolejności było ustalenie nieznanych dotychczas miejsc pochówku ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach, a następnie przeniesienie ich szczątków na cmentarz w pobliżu terenu dawnego obozu.

Pierwszy etap prac został wykonany w dniach 25–27 lipca 2016 r. na zlecenie Fundacji Pamięć oraz Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi przez Pracownię Pomost z Poznania. Poszukiwania rozpoczęto od rowów przeciwlotniczych (transzei), które znajdowały się na terenie obozu. W trakcie prac sondażowych zarejestrowano szczątki czterech osób: dwóch kobiet, jednego mężczyzny oraz osoby o nieustalonej płci. Drugi etap został przeprowadzony w dniach 9–11 września br., również dotyczył transzei. Archeolodzy tym razem natrafili na szczątki 16 osób, które wydobyto z przeznaczeniem pochówku na cmentarzu (poniżej prezentujemy zdjęcia z tych prac).

Odnalezione pochówki utwierdzają w przekonaniu, iż mogą znajdować się one na całym terenie poobozowym, w związku z czym powinien on zostać przeszukany. Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali w tym względzie współpracę. Omówiono ją. Dalsze prace będą realizowane w etapach. Kolejny jest zaplanowany na początek 2020 r.

Obiecując relacje z postępu tych prac, zachęcamy do śledzenia naszej strony.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego