Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Pozostają w naszej pamięci

Dzień Zaduszny to czas kiedy zapalamy znicze na grobach zmarłych bliskich, nie zapominając także o ludziach osobiście nam nieznanych. Dzisiaj, jak co roku, odwiedzamy cmentarze wojenne w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, by pochylić się w zadumie nad losami tysięcy jeńców wojennych, którzy na nich spoczywają.

Najstarszym z nich jest Stary Cmentarz Jeniecki położony ok. 2 km na wschód od Łambinowic, tuż przy skrzyżowaniu dróg  Łambinowice-Goszczowice oraz Sowin-Jakubowice, na którym znajduje się ponad 6 tys. grobów, w przeważającej mierze żołnierzy państw ententy – jeńców I wojny światowej. W pobliżu wsi Szadurczyce położony jest z kolei Cmentarz Jeńców Radzieckich z okresu II wojny światowej, który kryje prochy ok 40 tys. jeńców pochowanych w bezimiennych, zbiorowych mogiłach. Z kolei pozostałością po powojennym obozie pracy jest cmentarz, zlokalizowany w odległości ok. 0,5 km od budynku Muzeum. Liczbę zmarłych w obozie szacuje się na ok. 1,5 tys., osób. Spoczęli oni w nieoznakowanych mogiłach, pojedynczych i zbiorowych.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego