Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Polskie muzea a pandemia

Dzisiaj, 4 maja, przestaje obowiązywać całkowity zakaz prowadzenia działalności przez polskie muzea, wprowadzony 14 marca br. w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na tę okoliczność Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dr Michał Niezabitowski, w imieniu Zarządu Głównego, przygotował list, który publikujemy. Prezes dokonał w nim podsumowania starań muzealników w pełnieniu naszej misji ochrony i udostępniania powierzonego nam dziedzictwa kulturowego. Podzielił się także troską o skutki pandemii dla przyszłości polskich muzeów, ich gości i stanu muzealników, a w zakończeniu zgłosił postulaty, adresowane do władz rządowych i samorządowych.

Przez cały czas zamknięcia dla publiczności (52 dni) nasze Muzeum intensywnie pracowało we wszystkich obszarach swojej statutowej działalności. Efekty niektórych prac prezentowaliśmy, intensyfikując naszą aktywność w internecie. Obecnie przygotowujemy się do otwarcia Muzeum dla zwiedzających. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, drzwi w obu siedzibach, w Opolu i Łambinowicach, otworzymy już niebawem – 18 maja br. Chcąc zaakcentować Międzynarodowy Dzień Muzealnika, który wtedy będziemy również obchodzić, tradycyjnie szykujemy dla naszych sympatyków na ten moment niespodziankę.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony i Facebooka!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego