Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

„Polski splot” na „Łambinowickich Spotkaniach Muzealnych”

Dzisiaj, na kolejnym z wznowionych po wakacyjnej przerwie „Łambinowickim Spotkaniu Muzealnym” dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego, przedstawił temat Tutaj zostaję. Polscy jeńcy wojenni na Śląsku.

Historyk podzielił spotkanie na trzy części. W pierwszej przypomniał zebranym historię kompleksu obozów Lamsdorf oraz wyszczególnił kilka podstawowych grup jenieckich wśród żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej (ponad 70 tys.). Następnie zastanawiał się, dlaczego, mimo wyraźnie negatywnych wspomnień z okresu izolacji w Lamsdorf, wielu byłych jeńców zdecydowało się osiąść na Śląsku. Uznał, że w powojennych realiach geopolitycznych i społecznych wielu z nich nie mogło lub nie chciało wracać w swe rodzinne strony, a włączony na nowo do Polski Śląsk dawał szansę na zorganizowanie sobie życia od nowa. Dzięki analizie ok. 200 relacji byłych jeńców w Łambinowicach i okolicy, naukowiec przedstawił zauważone przez siebie prawidłowości i nawiązał do tegorocznego hasła „Europejskich Dni Dziedzictwa” – „polski splot”. Część trzecią spotkania stanowiła dyskusja, kontynuowana jeszcze długo, także podczas poczęstunku, który został ufundowany przez Wójta Gminy Łambinowice.

Na koniec dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, przedstawiła gościom, zainteresowanym rozpoczętymi w Łambinowicach w poniedziałek (9.09) robotami budowlanymi, projekt przebudowy łambinowickiej siedziby naszej instytucji.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Niepodległość odzyskiwana i tracona. 1918/1945/1989: kamienie milowe rodzimej pamięci”, dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego