Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Pedagodzy z miejsc pamięci w Państwowym Muzeum na Majdanku

W dniach 5–6 października w Państwowym Muzeum na Majdanku odbywała się sesja naukowa pt. „Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce edukacji historycznej w miejscach zbrodni nazistowskich”. Zgodnie z tytułem poświęcona była prezentacji podstaw teoretycznych oraz praktyki edukacyjnej w miejscach pamięci II wojny światowej zarówno w Polsce, jak i w Niemczech oraz Austrii. Zebrani przywoływali kluczowe pojęcia odnoszące się do pracy pedagogicznej w miejscach pamięci, dyskutowali o relacjach między kulturą pamięci a edukacją historyczną w różnych krajach, analizowali stan i potrzeby prowadzenia badań w dziedzinie pedagogiki pamięci, a także przedstawiali konkretne rozwiązania edukacyjne.

Wśród referentów znaleźli się pracownicy muzeów – miejsc pamięci z Polski, Niemiec i Austrii, a także naukowcy badający tematykę pamięci i edukacji historycznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych realizujących projekty edukacyjne w tym zakresie. Nasze Muzeum reprezentowała dr Renata Kobylarz-Buła, która uczestniczyła w dyskusji panelowej, będącej próbą podsumowania dorobku, kierunków i tendencji w rozwoju teorii oraz praktyki edukacyjnej w miejscach pamięci.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego