Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Opolski Festiwal Fotografii również w naszym Muzeum

To już po raz ósmy Opole staje się stolicą polskiej fotografii. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych chętnie włącza się w organizację OFF-u i w dniach 28 września–26 października będzie jednym z miejsc, w którym swoje prace zaprezentują artyści fotograficy z całej Polski.

W naszej siedzibie przy ul. Minorytów 3 eksponowany będzie cykl prac Tomasza Michałowskiego o tytule Pejzaż wewnętrzny. Czego możemy się po nim spodziewać? Swoją twórczość najlepiej opisuje sam autor:

Poszukuję doświadczeń na styku tego, co zdołałem pomyśleć i tego, co dane mi było zobaczyć, takich chwil, których nie umiem zrozumieć, ale potrafię je przeżyć poprzez powtórne zobaczenie ich w formie obrazu. Obrazy te żyją chwilą wyrwaną z przestrzeni, nie zatrzymując jednocześnie cyklu przemijania. Braterstwo obrazu z taką właśnie chwilą nadaje moim pracom moc transferu, oddania mnie władzy, jaką ma nade mną aura bycia. Powstały obraz jest dowodem bliskości, jest śladem mojego bycia. Obraz otwiera zarazem na to, co bliskie, czyli mój ślad i odległe, czyli aurę, którą przywołuję w sobie. Każdy powstały obraz stoi na straży zapisu skończoności w nieskończoności, istnieje tylko raz, nigdy go wcześniej nie było. Obraz więc traktuję jako medium służące światu/rzeczywistości do wypowiadania się, w których istnieję ja i moja twórczość.

28 września br. o godz. 18.45 oficjalnie otworzymy wystawę. Na wernisażu nie zabraknie oczywiście pana Tomasza Michałowskiego, z którym będzie można podyskutować nie tylko o prezentowanych pracach, ale o fotografii w ogóle. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o Opolskim Festiwalu Fotografii znajduje się na www.offoto.pl

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego