Ojcowie – jeńcy wojenni

Tęsknota za dziećmi była dla wielu mężczyzn bardzo dotkliwym aspektem jenieckiego doświadczenia. Brak bezpośredniego kontaktu i skąpe wiadomości otrzymywane w rzadko pojawiającej się korespondencji znaczyły długie lata spędzone w niewoli.

Z okazji obchodzonego dziś Dnia Ojca przypominamy ten aspekt wojennych losów. Posiadamy na ten temat niemało informacji. Obok korespondencji przechowywanej w zbiorach Muzeum są to wspomnienia żołnierzy spisane po wojnie oraz relacje ich dzieci. Jedną z nich jest artykuł Piotra Wiesława Matejuka Jenieckie losy mojego ojca, w której autor podkreśla, jak wielkie znaczenie miało dla niego utrzymanie najskromniejszej chociaż więzi z dawno niewidzianym tatą, ppor. Mikołajem Matejukiem, internowanym w aż 7 oflagach i stalagach: Ojciec wysyłał listy i kartki pocztowe do matki i do mnie (…). Tych listów i kart wysyłanych z obozów zachowało się ponad 300 egzemplarzy. Wszystkie zawierają nadzieję na jak najszybszy powrót ojca do domu.

To interesujące wspomnienie znajdą Państwo w wydanej przez Muzeum książce Zwykły żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939–1945) pod red. Jolanty Aniszewskiej, Renaty Kobylarz-Buły i Piotra Stanka. Natomiast w najbliższy piątek, z myślą o zbliżającym weekendzie, zamieścimy wykład online o doświadczeniu ojców – jeńców wojennych.

wstecz