Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny pt. Póki nie jest za późno

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłasza V edycję konkursu na projekt edukacyjny pt. Póki nie jest za późno. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz losami ludzi z nimi związanych. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Prace wraz oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem "Konkurs na projekt edukacyjny" należy nadsyłać do 15 marca 2013 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2013 r. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej muzeum ( www.cmjw.pl ).

Wszelkich informacji udziela Dział Oświatowo-Wystawienniczy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, tel./fax 77 434 34 75. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest mgr Bartosz Bezpałko e-mail:

Zachęcamy do udziału. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego