Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ogłoszenie wyników XI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno

W piątek 7 czerwca w opolskiej siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych zostały ogłoszone wyniki XI edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno. Organizatorem wydarzenia było Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, któremu wsparcia udzieliły Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Sejmik Województwa Opolskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Opolski Henryk Lakwa i Opolski Kurator Oświaty Michał Siek. Patronat medialny nad konkursem objęły Telewizja Polska w Opolu, Radio Opole, Radio Doxa, „Nowa Trybuna Opolska” oraz „Nowiny Nyskie”.

Do udziału w XI edycji konkursu zakwalifikowało się 40 prac. Jury w składzie: dr Iwona Konopnicka – przewodnicząca (Uniwersytet Opolski), dr Renata Kobylarz-Buła (CMJW), dr Ewelina Klimczak (CMJW), Monika Sobczak (CMJW), Sebastian Mikulec (CMJW), postanowiło przyznać:

 • I nagrodę Aleksandrze Marii Oto z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za projekt pt. Waszej pamięci (186 pkt.), przygotowany pod opieką Hanny Posadzy-Tomczak,
 • II nagrodę Sarze Dobosz z Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewie za projekt pt. Tablica pamiątkowa – dowód naszej pamięci o miejscu i ludziach (177,5 pkt.), przygotowany pod opieką Heleny Staśkiewicz,
 • III nagrodę Ewie Woźniak z  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie za projekt pt. Margines (176 pkt.), przygotowany pod opieką Krystyny Kras,
 • Wyróżnienie Tomaszowi Bolechowi, Justynie Michalak, Piotrowi Rotko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gładyszowie za projekt pt. Historia jednej fotografii (173 pkt.), przygotowany pod opieką Anny Branas.

Ponadto autorzy dwóch innych projektów zgłoszonych do udziału w konkursie i wysoko ocenionych przez Jury, zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi. Pierwszą z nich – Nagrodę Przewodniczącej Jury konkursu dr Iwona Konopnickiej otrzymała Maria Geryło za pracę pt. Wojenne losy bohaterów z Rozkoszówki, przygotowaną pod opieką Anny Geryło. Druga – Nagroda Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dr Violetty Rezler-Wasielewskiej została przyznana autorom pracy Ratujmy dzieci. Ratujmy dzieci Zamojszczyzny, ratujmy świat!,  tj. Julii Szaniawskiej, Antoninie Pietrzak, Natalii Wyrębiak, Idze Iwińskiej, Gabrieli Głozak, Zofii Tatkiewicz, Franciszkowi Wysockiemu, Marcinowi Rąbelowi, Dawidowi Rąbelowi, Dominikowi Demiańczukowi, Oliwii Dudek, Aleksandrowi Wysockiemu, Magdalenie Gajowniczek, Karolinie Myrcha, Marii Sawickiej, Jakubowi Kaczyńskiemu, Igorowi Kaczyńskiemu, Piotrowi Anuszkiewiczowi i Marii Dobrowolskiej, która była zarazem opiekunem projektu.

Autorzy oraz opiekunowie pozostałych zakwalifikowanych prac zostaną uhonorowani dyplomami za udział w konkursie. W ten sposób członkowie Jury oraz dyrekcja Muzeum pragną docenić zaangażowanie oraz wrażliwość uczestników, ich zainteresowanie historią, odwagę i wytrwałość w poszukiwaniu informa­cji i zdobywaniu wiedzy oraz w jej twórczym prezentowaniu.

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszym wydarzeniu serdecznie dziękujemy i zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej w poszukiwaniu informacji o kolejnej edycji konkursu.

Konkurs udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu i życzliwości następujących instytucji i organizacji, którym składamy serdeczne podziękowania. W tym zacnym gronie znaleźli się:

 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • Sejmik Województwa Opolskiego
 • Starostwo Powiatowe w Nysie
 • Starostwo Powiatowe w Opolu
 • Rada Miasta Opola
 • Urząd Gminy Łambinowice
 • Urząd Miejski w Niemodlinie
 • Urząd Miejski w Tułowicach 
 • Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
 • Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, oddział w Opolu
 • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, oddział w Opolu
 • Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu
 • Nadleśnictwo Tułowice

Wyniki konkursu znajdują w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego