Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ogłoszenie wyników X edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno

8 czerwca w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu zostały ogłoszone wyniki X edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno, którego organizatorem było Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowało Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Opolski Henryk Lakwa, i Opolski Kurator Oświaty Michał Siek. Patronat medialny: Telewizja Polska w Opolu, Radio Opole, Radio Doxa i „Nowa Trybuna Opolska”.

Do udziału w X edycji konkursu zgłoszono 43 prace. Jury w składzie: dr Iwona Konopnicka – przewodnicząca (Uniwersytet Opolski), dr Renata Kobylarz-Buła (CMJW), Ewelina Klimczak (CMJW), Dorota Musiał (CMJW), Sebastian Mikulec (CMJW), postanowiło przyznać:

 • I nagrodę Jakubowi Purcie, Aleksandrowi Rudnickiemu oraz Bartoszowi Uzdowskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie za projekt pt. Niezwykli bohaterowie Mękalin (179 pkt.), przygotowany pod opieką pani Iwony Woźniakowskiej,
 • II nagrodę Tomaszowi Bolechowi, Justynie Michalak oraz Piotrowi Rotko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gładyszowie za projekt pt. Siedmiu wspaniałych – historia Halifaksa z Banicy (177 pkt.), przygotowany pod opieką pani Anny Branas,
 • III nagrodę Konradowi Jagielle oraz Wiktorowi Latcie z Zespołu Szkół w Łambinowicach za projekt pt. ,,Opowiem Wam niezwykłą historię…”  (176 pkt.), przygotowany pod opieką pań: Agnieszki Synowiec i Małgorzaty Mazurskiej,  
 • wyróżnienie Kacprowi Burchardtowi, Nikoli Furmańskiej, Igorowi Kaszubie, Sylwii Kaszubie, Zuzannie Olszewskiej, Julii Owsiance, Jakubowi Rzosce, Marcinowi Szuryńskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłoradzu za projekt pt. Brytyjscy jeńcy wojenni w czasie II wojny światowej na terenie Malborka, Miłoradza i Gnojewa  (175,5 pkt.), przygotowany pod opieką pani Sylwii Kaszuby.

Ponadto przewodnicząca Jury – dr Iwona Konopnicka, postanowiła uhonorować dodatkową nagrodą autorów projektu pt. ,,Opowiem Wam niezwykłą historię …”.

Autorzy oraz opiekunowie pozostałych zakwalifikowanych prac, zostaną uhonorowani dyplomami za udział w konkursie. W ten sposób członkowie Jury oraz dyrekcja Muzeum pragną docenić wrażliwość uczestników, ich wytrwałość w poszukiwaniu informa­cji i zdobywaniu wiedzy, samodzielność w formułowaniu wniosków oraz interesującą prezentację wyników swojej pracy.

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do dalszych wysiłków w poznawaniu historii miejsc pamięci w najbliższej okolicy, ich pielęgnowania oraz popularyzowania wiedzy o historii z nimi związanej. Zapraszamy też do śledzenia naszej strony internetowej w poszukiwaniu informacji o kolejnej edycji konkursu.

X edycję konkurs udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu i życzliwości wielu instytucji i organizacji, którym składamy serdeczne podziękowania. W tym zacnym gronie znaleźli się:

 • Fundacja PKO Banku Polskiego
 • Sejmik Województwa Opolskiego
 • Rada Miasta Opola
 • Starostwo Powiatowe w Opolu
 • Urząd Gminy Łambinowice
 • Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przeze III Rzeszę
 • Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
 • Nadleśnictwo Tułowice

Wyniki konkursu znajdują w załączonym poniżej pliku.

Patronat honorowy:        
 
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Wojewoda Opolski Marszałek Województwa Opolskiego Starosta Opolski Opolski Kurator
Oświaty

 

Patronat medialny:      
Nowa Trybuna Opolska TVP Opole Radio Opole Radio Doxa

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego