Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ogłoszenie wyników IX edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno

13 czerwca ogłoszono wyniki IX edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno, którego organizatorem było Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Opolski Henryk Lakwa, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna i Opolski Kurator Oświaty Michał Siek. Patronat medialny nad konkursem objęły Telewizja Polska w Opolu, Radio Opole, Radio Doxa i „Nowa Trybuna Opolska”. Uroczystość odbyła się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Do udziału w IX edycji konkursu zakwalifikowało się 60 prac. Jury w składzie: Ewelina Klimczak (CMJW w Łambinowicach-Opolu), dr Renata Kobylarz-Buła (CMJW w Łambinowicach-Opolu), dr Iwona Konopnicka – przewodnicząca (Uniwersytet Opolski), Sebastian Mikulec (CMJW w Łambinowicach-Opolu), Iwona Cichoń (CMJW w Łambinowicach-Opolu) postanowiło przyznać:

 • I nagrodę Bartłomiejowi Dudzie oraz Dawidowi Pulitowi ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Spytkowicach za projekt pt. Wysoka stawka – Bitwa pod Jordanowem (182 pkt.), przygotowany pod opieką Dawida Pulita,
 • II nagrodę Alicji Jałoszyńskiej, Julii Kupisz oraz Hubertowi Kustoszowi z Gimnazjum w Przelewicach za projekt pt. (Nie)zapomniany grób-historia żołnierskiej mogiły (179 pkt.), przygotowany pod opieką Dariusza Jałoszyńskiego,
 • III nagrodę Bartoszowi Lichtarowi, Łukaszowi Machowi, Karolowi Nierobie oraz Pawłowi Szczygiołowi z Gimnazjum Nr 3 w Mikołowie za projekt pt. Styczeń 1945 roku w Borowej Wsi (175,5 pkt.), przygotowany pod opieką Przemysława Noparlika,  
 • wyróżnienie Marioli Wiater, Bożenie Felickiej, Jolancie Romanowicz, Zuzannie Górzyńskiej, Liwii Watras, Amelii Wawrzonek oraz Michałowi Felickiemu ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie za projekt pt. Mała Syberiada (173 pkt.), przygotowany pod opieką Marioli Wiater,
 • wyróżnienie Krystianowi Adamczykowi, Marzannie Kowalskiej, Ewie Adamczyk oraz Monice Zapale-Adamczyk ze Szkoły Podstawowej w Koniuszy za projekt pt. Zrzut cichociemnych – Leopold Okulicki na naszej ziemi  (172 pt.), przygotowany pod opieką Marzanny Kowalskiej,
 • wyróżnienie  Przemysławowi Barze, Jagience Chyż, Patrykowi Dawidowiczowi, Wiktorii Dudek, Michałowi Gałce, Agacie Salamusze oraz Karolinie Szafranek z IV Liceum Ogólnokształcącego z Lublina za projekt pt. Spotkania z historią – Niepokonani Lubelszczyzny  (171,5 pt.), przygotowany pod opieką Iwony Słowińskiej, Agnieszki Gąsiorowskiej i Małgorzaty Badurowicz.

Ponadto Jury konkursu zdecydowało się w sposób szczególny wyróżnić te projekty, które zostały poświęcone całkowicie lub w istotnym stopniu tematyce jenieckiej. Jest to bowiem pierwsza edycja konkursu, w której pojawiło się tak wiele prac dotyczących losów żołnierzy w niewoli, przede wszystkim w okresie II wojny światowej. Upowszechnianie tej często zapomnianej historii lub też pozostającej w cieniu innych wydarzeń, jest misją Muzeum i należy do głównych statutowych celów placówki. W związku tym na ręce opiekunów poniżej wymienionych prac przesłane zostaną nagrody książkowe:

 • A kiedy się wypełniły dni autorzy: uczniowie klasy VI a oraz Iwona Bielińska, opiekun: Teresa Brunath, Iwona Bielińska ze Szkoły Podstawowej Nr 9 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta w Rumii,
 • Obóz jeniecki na Łężcu – cmentarz bez grobów, autorzy: Maja Klajewska, Dominika Staszak, Janek Maślaczyk, Ania Maślaczyk, Bartosz Siepielski opiekun: Magdalena Suszka-Golak z Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy,
 • (Nie)zapomniany grób – historia żołnierskiej mogiły, autorzy: Alicja Jałoszyńska, Julia Kupisz, Hubert Kustosz, opiekun: Dariusz Jałoszyński z Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach,
 • Historia obozu w Wojciechowie, autorzy: Waldemar Szydło, Sebastian Banasik, Marta Bzdzion, Wiktoria Gajdecka, Agata Koloch, Dawid Kubas, Wiktoria Szymańska, Marta Nowak, opiekun: Waldemar Szydło z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie,
 • Pomnik żołnierzy września 1939 r. w Dąbrowie, autor: Zofia Wlazłowska, opiekun: Krzysztof Nowakowski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 4 PDP im. J. Kilińskiego w Piasecznie,
 • Tam gdzie zatrzymał się czas, autor: Emilia Stolarek, opiekun: Dariusz Mrula ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach,
 • Jeden dzień, a tak wiele niewinnie przelanej krwi. Historia przejścia Armii Czerwonej w styczniu 45 r. przez Halembę, autor: Adam Strzelecki, opiekun: Elżbieta Kuśmierska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rudzie Śląskiej,
 • Szpital jeniecki w Pieńsku – historia mało znana, autorzy: Maciej Brandys, Michał Poszwa, Antoni Gradecki, Patryk Parzenczewski, Partyk Przenczewski, Martyna Dzięgiel, Marcin Dubrawski, opiekun:  Marcin Dubrawski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r. w Pieńsku,
 • Ścieżka dydaktyczna ,,Szlakiem miejsc pamięci w powiecie bialskim”, autorzy: Olaf Jaroszewicz, Karolina Augustynowicz, Aleksandra Abramowicz, Jakub Leśniowski, Wiktoria Denisiuk, Małgorzata Fijałek, Aleksandra Swirid, Natalia Stankiewicz, Weronika Chodkowska, Gabriela Sawicka, Daria Szkodzińska, Klaudia Kalinka, opiekun: Renata Lenz z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisław Staszica w Białej Podlaskiej,
 • Nowy Berlin, autorzy: Weronika Dąbrowska, Karolina Domowych, Przemysław Rejniak opiekun: Barbara Zaborowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie,
 • Miejsca i Znaki Pamięci Narodowej Cmentarz Pomnik Ofiar Hitleryzmu na Zaspie, autor: Natalia Mosakowska, opiekun: Mariola Treder z Gimnazjum Nr 15 w Gdańsku z klasami sportowymi,
 • Olgierd, autor: Eliza Górnik, opiekun: Maria Skurkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego w Radomiu.

Autorzy oraz opiekunowie pozostałych zakwalifikowanych prac zostaną uhonorowani dyplomami za udział w konkursie i pamiątkowym wydawnictwem Muzeum. W ten sposób członkowie Jury oraz dyrekcja Muzeum pragną docenić wrażliwość uczestników, ich ciekawość historyczną, wytrwałość w poszukiwaniu informacji i zdobywaniu wiedzy oraz twórczą prezentację prac.

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do dalszych wysiłków w poznawaniu (samodzielnym, z rodziną, z koleżankami i kolegami, z nauczycielami) historii miejsc pamięci w najbliższej okolicy, ich pielęgnowaniu oraz upowszechnianiu wiedzy o nich. Zapraszamy też do śledzenia naszej strony internetowej w poszukiwaniu informacji o kolejnej edycji konkursu.

Konkurs udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu i życzliwości następujących instytucji i organizacji, którym składamy serdeczne podziękowania. Są to:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Fundacja PKO Bank Polski
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Starostwo Powiatowe w Opolu
 • Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
 • Rada Miasta Opola
 • Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, oddział w Opolu

Wyniki konkursu znajdują w załączonym poniżej pliku.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego