Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej

Jak co roku 1 września, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zaprasza na uroczystości upamiętniające kolejną już, 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchody przygotowane we współpracy z wójtem gminy, Tomaszem Karpińskim rozpoczną się o godzinie 10.00 przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach, a wezmą w nich udział pracownicy Muzeum, władze samorządowe, żołnierze, młodzież szkolna i miejscowa ludność. Przed pomnikiem zapłonie znicz, złożone zostaną także kwiaty, a zaproszeni goście wygłoszą okolicznościowe przemówienia. Następnie w siedzibie Muzeum Bartosz Janczak z Działu Naukowego wygłosi wykład zatytułowany Żołnierze Wojska Polskiego i jeńcy wojenni na Górnym Śląsku w 1939 r. Przedstawi w nim sytuację żołnierzy polskich tuż po zakończeniu walk, kiedy masowo trafiali do obozów zlokalizowanych już poza granicami Rzeczypospolitej. Wielu z nich nakłanianych było do „dobrowolnego” zrzeczenia się statusu jeńca wojennego i przejścia do grupy robotników przymusowych. Czas obchodów to także okazja do rozmów o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy byli pierwszą grupą jeniecką skierowaną do Lamsdorf po wybuchu II wojny światowej. Już 3 września pierwszy jeniec trafił do obozu przejściowego w Lamsdorf, utworzonego jeszcze w sierpniu 1939 r. Dwa dni później przybył transport prawie 1 tys. osób, w tym: 18 oficerów, 940 podoficerów i szeregowych oraz 7 cywilów. Łącznie przez obóz jeniecki Lamsdorf przeszło ok. 43 tys. żołnierzy WP z kampanii polskiej 1939 r. Dla większości z nich pobyt w Lamsdorf był krótkim epizodem w jenieckiej tułaczce, gdyż wkrótce rozesłano ich do oflagów i stalagów w głębi Rzeszy. Podobnie stało się w przypadku internowanych cywilów, wśród których znalazła się m.in. grupa zakonników franciszkańskich z Niepokalanowa wraz z o. Maksymilianem Marią Kolbem. Ten pierwszy okres funkcjonowania obozu zakończył się 4 października 1939 r., gdy niemieckie władze wojskowe podjęły decyzje o przekształceniu Dulagu VIII B Lamsdorf w obóz stały dla żołnierzy szeregowych i podoficerów, tj. w Stalag VIII B Lamsdorf.

Uwaga!

Zapewniamy transport do Łambinowic i powrót. Wyjazd z Opola o godz. 8.45 z parkingu przed „Toropolem” przy ul. Barlickiego. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 29 sierpnia: tel. 774537872 lub

Uroczystość finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego