Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nowy organizator Muzeum

Kamieniem milowym w historii Muzeum jest podpisana wczoraj w Warszawie umowa o współprowadzeniu i współfinansowaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Sygnowali ją: Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego i Stanisław Rakoczy, Wicemarszałek Województwa Opolskiego w obecności Agnieszki Kamińskiej, Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także Violetty Rezler-Wasielewskiej, Dyrektor Muzeum. Jest to efekt wieloletnich starań o polepszenie i ustabilizowanie sytuacji naszej instytucji i w części przywrócenie stanu sprzed 1999 r., kiedy Ministerstwo było organizatorem Muzeum. Wprowadzona zmiana nie oznacza innego charakteru działań placówki – nadal będzie ona realizować swoje statutowe cele, jakimi są gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, naukowe opracowanie i udostępnianie materiałów dotyczących jeńców wojennych (w szczególności polskich) z lat 1939–1945 w obu systemach jenieckich: niemieckim i radzieckim, popularyzację jenieckich losów, a także złożonej, w głównej mierze jenieckiej historii Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Jednocześnie ze zmianą organizacyjną, od 1 stycznia 2018 r. skróceniu ulegnie nazwa instytucji. Będzie ona brzmiała: „Centralne Muzeum Jeńców Wojennych”.

fot. Danuta Matloch/MKiDN

Nowy organizator CMJW
fot. Danuta...
Nowy organizator CMJW
fot. Danuta...
Nowy organizator CMJW
fot. Danuta...
Nowy organizator CMJW
fot. Danuta...
wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego