Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Nowy organizator Muzeum

Kamieniem milowym w historii Muzeum jest podpisana wczoraj w Warszawie umowa o współprowadzeniu i współfinansowaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Sygnowali ją: Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego i Stanisław Rakoczy, Wicemarszałek Województwa Opolskiego w obecności Agnieszki Kamińskiej, Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także Violetty Rezler-Wasielewskiej, Dyrektor Muzeum. Jest to efekt wieloletnich starań o polepszenie i ustabilizowanie sytuacji naszej instytucji i w części przywrócenie stanu sprzed 1999 r., kiedy Ministerstwo było organizatorem Muzeum. Wprowadzona zmiana nie oznacza innego charakteru działań placówki – nadal będzie ona realizować swoje statutowe cele, jakimi są gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, naukowe opracowanie i udostępnianie materiałów dotyczących jeńców wojennych (w szczególności polskich) z lat 1939–1945 w obu systemach jenieckich: niemieckim i radzieckim, popularyzację jenieckich losów, a także złożonej, w głównej mierze jenieckiej historii Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Jednocześnie ze zmianą organizacyjną, od 1 stycznia 2018 r. skróceniu ulegnie nazwa instytucji. Będzie ona brzmiała: „Centralne Muzeum Jeńców Wojennych”.

fot. Danuta Matloch/MKiDN

Nowy organizator CMJW
fot. Danuta...
Nowy organizator CMJW
fot. Danuta...
Nowy organizator CMJW
fot. Danuta...
Nowy organizator CMJW
fot. Danuta...
wstecz
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
jest finansowane z budżetu województwa opolskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego