Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nowe pamiątki po polskim jeńcu

W środę (10 lipca br.) do Muzeum w Łambinowicach przyjechał Jacek Kossowicz z Krakowa, by przekazać nam w darze pamiątki po swoim ojcu, Michale Kossowiczu, urodzonemu 4 września 1900 r. w Przeworsku (woj. podkarpackie), podporuczniku lub poruczniku rezerwy Wojska Polskiego, inżynierze kolejowym. Z akt znajdujących się w naszym Muzeum wynika m.in., że po wzięciu do niewoli (wrzesień 1939 r.) przebywał on w dwóch oflagach: XI B Braunschweig, a następnie II C Woldenberg.  

Wizyta była również okazją do rozmowy, podczas której z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowieści syna o ojcu, który w 1939 r., jak wielu oficerów rezerwy, został zmobilizowany, by bronić ojczyzny i wcielony do Pułku Strzelców Podhalańskich. Michał Kossowicz po zakończeniu II wojny światowej wrócił do domu w Suchej Beskidzkiej, przywożąc ze sobą spory zbiór fotografii (głównie otrzymanych od żony) oraz koc, który towarzyszył mu w niewoli. Wszystkie zdjęcia, poza jednym przedstawiającym jeńca z numerem obozowym 52/XI B (oflag w Braunschweig), pochodzą z okresu niewoli w Oflagu II C Woldenberg. Właśnie te przedmioty otrzymaliśmy w darze. Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni.

Zachęcamy do odwiedzenia Facebooka Muzeum, by wysłuchać ciekawej wypowiedzi naszego gościa.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego