Nowe muzealia

Zbiory naszego Muzeum zostały ostatnio wzbogacone o dwa bardzo cenne nabytki – stolik i krzesło, które w 1942 r. w Oflagu VI E Dorsten wykonał z drewna ppłk Henryk Trzos (1885-1954), oficer wpierw armii Austro-Węgier, a po 1918 r. – Polski. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej, a następnie walczył w obronie kraju w 1939 r. i po internowaniu w Rumunii (obóz Cornet) dostał się do niewoli Wehrmachtu. Był internowany w oflagach: X C Lübeck, VI E Dorsten oraz VI B Dössel.

Pozyskane meble to solidne sprzęty, tworzące komplet. Zostały bogato ozdobione motywami nawiązującymi do sztuki ludowej. Ich autentyczność potwierdza napis w językach polskim i francuskim, widoczny na spodniej części blatu stolika.

Nie znamy powojennych losów mebli. Wiemy tylko, że zmieniały właścicieli. Do naszego Muzeum trafiły ze Szwajcarii, za wskazaniem Biura Badań Historycznych IPN (serdecznie dziękujemy dr. Piotrowi Gontarczykowi!), także dzięki ostatniej właścicielce, Polce, która znając ich pochodzenie, szukała dla nich miejsca w kraju. Zakup był możliwy za środki gromadzone w muzealnej skarbonie, a więc także dzięki Państwa ofiarności.

wstecz