Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nowe eksponaty w muzealnych zbiorach

W ramach programu Kolekcje priorytet Kolekcje muzealne, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał naszemu muzeum dofinansowanie zadania pt. "Zakup kolekcji pocztówek z końca XIX i początku XX wieku, ukazujących fragmenty historii obecnego Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach". Dzięki temu wsparciu zbiory naszego muzeum powiększyły się o unikatową kolekcję.

Zakupiony w ramach projektu zbiór jest unikalną, jedyną w swoim rodzaju kolekcją pocztówek, przedstawiająca historię dzisiejszego Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Liczy 182 obiekty. Najstarsza pocztówka pochodzi z 1895 r., a najmłodsze z początku lat czterdziestych XX w. Zostały wykonane w technikach typowych dla okresu, w jakim powstawały: dominuje światłodruk i fotografia. Część pocztówek ozdobiona jest graficznymi motywami roślinnymi lub zwierzęcymi, charakterystycznymi dla miejsca, które przedstawiają (suseł, liście dębu) i czasu wydania.

Pozyskanie przez muzeum tego zbioru pozwoliło nam uzupełnić i pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania w Lamsdorf obozu jenieckiego z lat I wojny światowej. Pozyskaliśmy cenne informacje na temat wykorzystywanej na potrzeby obozu infrastruktury poligonowej czy warunków, w jakich przebywali jeńcy. Zbiór stanowić będzie doskonały materiał ikonograficzny w ekspozycjach i publikacjach przygotowywanych przez muzeum, posłuży także jako narzędzie pracy edukacyjnej z młodzieżą. Co równie istotne, zebranie tak dużej liczby pocztówek w jednym miejscu pozwoli uchronić przed rozproszeniem czy zniszczeniem tak unikalną i niepowtarzalną kolekcję.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego