Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Niestandardowe widzenie świata

Jak niemal co roku, także i tym razem nasze Muzeum uczestniczy w Opolskim Festiwalu Fotografii. Od piątku prezentujemy w jego ramach prace Tomasza Michałowskiego pt. Pejzaż wewnętrzny. Ich autor to nie tylko utalentowany fotograf, ale również operator filmowy i autor zdjęć w ponad 100 filmach, m.in. Wino truskawkowe (nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” oraz Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”), Gry wojenne czy Fotoamator.

Od wielu lat jego prace wystawiane są w galeriach w Polsce i Europie. Prezentowany obecnie w Opolu cykl Pejzaż wewnętrzny stał się podstawą obronionej w 2018 r. pracy doktorskiej. Jak w czasie wernisażu opowiadał o zdjęciach ich autor, inspiracją do powstania serii był zakup teleskopu i perspektywa, jaką daje oglądanie przez niego świata. To dzięki takim obserwacjom wpadł na pomysł, aby wykonać zdjęcia postaci i obiektów w ujęciu helio- i geocentrycznym. Zabieg ten zaowocował powstaniem niezwykle ciekawych fotografii, które do 26 października prezentować będziemy przy ul. Minorytów 3 w Opolu. W ich centrum jest człowiek, przed lub za obiektywem. Zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego