Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nasza wystawa w Muzeum II Wojny Światowej

Od 15 lutego do 29 marca br. wystawa pt. Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR będzie prezentowana w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ekspozycja poświęcona jest polskim jeńcom wojennym w niewoli radzieckiej. W syntetyczny sposób przedstawia losy żołnierzy polskich – jeńców obozów NKWD, poczynając od okresu przedwojennego, poprzez udział w kampanii polskiej 1939 r., moment wzięcia do niewoli, aż do internowania w obozach specjalnych i obozach pracy przymusowej. Szczególna uwaga zwiedzających została skupiona na trzech obozach specjalnych NKWD: Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz historii dochodzenia do prawdy o zbrodni katyńskiej tj. mordzie na ok. 14,7 tys. jeńcach tych obozów oraz 11 tys. polskich obywateli przetrzymywanych w więzieniach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Na ekspozycji – jak zostało wspomniane – znalazło się także miejsce dla historii żołnierzy, którzy trafili do obozów pracy i byli wykorzystywani do pracy przy budowie kolei oraz dróg, a niektórzy później ponownie walczyli z bronią w ręku w armiach Andersa lub Berlinga.

Gdańskie, nowoczesne muzeum, które zostało otwarte w marcu 2017 r. i ma na celu m.in. upowszechnianie wiedzy o II wojnie światowej, zapewne nie będzie ostatnim miejscem, w którym pojawi się nasza wystawa.

Zachęcamy do zwiedzania!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego