Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nasza wystawa czasowa w Panoramie Racławickiej

Od 25 kwietnia do 31 maja br. nasza wystawa pt. Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939–1945) będzie prezentowana w Panoramie Racławickiej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Wystawa przedstawia historię książki i czytelnictwa w obozach jenieckich Wehrmachtu. Wskazuje, dzięki jakim czynnikom obieg książek był tam możliwy, jak jeńcy go organizowali,  czy i jak radzili sobie z cenzurą, jakie książki czytali. Autentyczne pamiątki (książki, regulaminy bibliotek, karty i legitymacje biblioteczne, ogłoszenia, szyldy, fotografie, zapiski) pomagają zwiedzającym uświadomić sobie skalę tego zjawiska, a przede wszystkim zrozumieć wyjątkowe znaczenie słowa pisanego dla osób przebywających przez dłuższy czas w izolacji.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego