Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nasz pracownik na konferencji w Krakowie

10 marca Ewelina Klimczak z Działu Naukowego Muzeum uczestniczyła w V Krakowskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości pt. „Przeżycia i wspomnienia z czasów wojennych w pamiętnikach, dziennikach, listach oraz memoriałach od epoki nowożytnej po współczesność”, organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński.

Wśród  referentów znaleźli się reprezentanci ośrodków naukowych z całej Polski. Tematyka wystąpień dotyczyła konfliktów zbrojnych od czasów nowożytnych po okres 1939–1945, takich jak wojny, rewolucje, powstania czy np. zamach majowy w Polsce w roku 1926. Referenci przedstawiali obraz tych wydarzeń w relacjach bezpośrednich uczestników tj. żołnierzy, w tym też jeńców wojennych, jak również obserwatorów, którymi byli np. korespondenci prasowi, młodzież szkolna czy okoliczni mieszkańcy.

Ewelina Klimczak w swoim wystąpieniu omówiła zagadnienie korespondencji jenieckiej jako szczególnego źródła wiedzy o przebiegu działań wojennych i niewoli polskich żołnierzy w latach II wojny światowej.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego