Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nabór do projektu „Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf”

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy nabór do udziału w VIII edycji projektu „Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf”, który organizujemy wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i dzięki finansowaniu przez Fundację Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau.

Projekt edukacyjny „Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf” skierowany jest do uczniów szkół średnich z województwa opolskiego. Jego ideą jest przybliżenie młodzieży historii obu miejsc pamięci poprzez ukazanie związku, jaki istniał pomiędzy kompleksem obozów jenieckich Lamsdorf, a niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w latach II wojny światowej. Związek ten widoczny jest w losach ludzi (jednostkowych i zbiorowych) przetrzymywanych w obu miejscach. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa poprzez połączenie dydaktycznych wysiłków naszych dwóch placówek muzealnych.

Uwaga!

Nauczyciele szkół średnich zainteresowani udziałem młodzieży w dwudniowym pobycie studyjnym w ramach projektu „Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf”, który będzie realizowany 10–11 października br., powinni wysłać zgłoszenia, zawierające umotywowanie uczestnictwa w przedsięwzięciu, na adres . Na Państwa pisma czekamy do 20 września 2019 r.

Nauczyciel może zgłosić do projektu do 28 uczniów i dwóch opiekunów. Udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zajęcia, zwiedzanie obu miejsc pamięci, materiały dydaktyczne, a także wyżywienie, noclegi i transport uczniów pomiędzy dwoma instytucjami. Młodzież pokrywa jedynie koszt powrotu z Łambinowic do miejsca zamieszkania.

Serdecznie zapraszamy! 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego