Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Muzeum Pamięci Sybiru

Już nie raz przekazywaliśmy Państwu informacje, które odnosiły się do wydarzeń niezwiązanych bezpośrednio z naszym Muzeum, ale – naszym zdaniem – również bardzo ważnych, bo dotyczących polskiego muzealnictwa i pamięci historycznej.

Dziś pora na kolejne z nich. Otóż w Białymstoku ruszył właśnie kluczowy etap budowy Muzeum Pamięci Sybiru. Instytucja ta, uważana obecnie za największą inwestycję muzealną w Polsce na wschód od Wisły, znajdzie swoją lokalizację w przedwojennym magazynie nr 5 przy ul. Węglowej, w pobliżu Dworca Fabrycznego skąd w latach 1940-41 wywieziono na Syberię kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Koncepcja muzeum zakłada, że w dwupiętrowym magazynie znajdzie się zasadnicza część wystawiennicza, natomiast administracja (oraz sale konferencyjne i edukacyjne, biblioteka, kawiarnia i zaplecze) mieścić się będzie w nowym, dobudowanym obiekcie.

Przypomnijmy, że celem powstałego 1 stycznia 2017 r. MPS jest odkrywanie i upowszechnianie wiedzy, związanej z tematyką deportacji i losów Polaków na Syberii oraz warunków życia społeczności polskiej na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Jesteśmy przekonani, że muzeum to stanie się ważnym punktem na mapie turystycznej kraju. Tego jego twórcom serdecznie życzymy i już teraz liczymy na współpracę.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego