Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Młodzież z Polski i Niemiec w Łambinowicach

25 kwietnia w Muzeum w Łambinowicach gościliśmy uczestników Polsko-Niemieckiego Seminarium uczniowskiego, którego organizatorami są Dyrekcja Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Niemiecki Narodowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi. W trwającym trzy dni seminarium biorą udział uczniowie szkół średnich z Polski i Niemiec.

Pierwszy dzień tego przedsięwzięcia odbył się w Łambinowicach. W jego trakcie młodzież intensywnie poznawała muzeum i miejsce pamięci, zdobywając wiedzę o dziejach obozów funkcjonujących na tym terenie i losach ludzi, którzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat byli w nich przetrzymywani. Obok tradycyjnego zwiedzania, uczniowie mieli okazję spotkać się z potomkami brytyjskich jeńców Stalagu VIII B (344) Lamsdorf, a w godzinach popołudniowych uczestniczyli w warsztatach historycznych. Podzieleni na kilka grup poznawali zbiory Muzeum: wybrane archiwalia i muzealia, które przybliżyły im najważniejsze etapy historii miejsca, tj. funkcjonowanie obozu jenieckiego Lamsdorf w latach I wojny światowej, losy jeńców polskich, radzieckich i brytyjskich w stalagach Lamsdorf podczas II wojny światowej oraz dzieje powojennego Obozu Pracy w Łambinowicach. Zdobyta wiedza, wrażenia i refleksje towarzyszące spotkaniu, będą pomocą w dalszych pracach młodych Polaków i Niemców, którzy szlifując swój warsztat dziennikarski, przygotują artykuły poświęcone złożonej historii obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Efekty zaprezentujemy już wkrótce na stronie muzeum.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego