Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Metalowe artefakty poddane zabiegom konserwatorskim

W ubiegłym tygodniu, 18 marca br., powróciło do nas 25 naszych zabytków, które wcześniej przekazaliśmy specjalistycznej firmie, w celu wykonania koniecznych zabiegów konserwatorskich. Największą grupę obiektów stanowiły w nich tzw. zabytki ruchome, odnalezione w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Konserwację mogliśmy zlecić, ponieważ wsparli nas finansowo Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014–2020.

Miski, manierki, kubki, elementy menażek, bagnet i jeszcze inne metalowe przedmioty należały do jeńców wojennych różnych narodowości, w tym żołnierzy polskich. Stan zabytków wymagał prac, które spowodują zahamowanie szkodliwych procesów fizykochemicznych oraz przygotują obiekty do ewentualnej ekspozycji. Przed zabiegami charakteryzowały się one dużymi ubytkami warstw wierzchnich, widocznymi śladami korozji oraz silnym zabrudzeniem (piaskiem i elementami organicznymi), a także zniekształceniem. Wykonane zabiegi, takie jak: kąpiele chemiczne (również w myjce ultradźwiękowej), odtłuszczanie, pokrycie warstwami zabezpieczającymi oraz mechaniczne, przeprowadziła dla nas firma Rewars z Warszawy.

O pracach informowaliśmy na Facebooku naszego Muzeum: znajduje się tam m.in. ciekawy film, wykonany podczas prac konserwatorskich. Zachęcamy do obejrzenia.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego