Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Likwidacja Stalagu 344 Lamsdorf. Kalendarium

Koniec stycznia to właściwa pora na przypomnienie – zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią (http://www.cmjw.pl/aktualnosci/zbliza-sie-75-rocznica-wyzwolenia-stalagu-344-lamsdorf,1158.html) – o wydarzeniach, jakie rozegrały się przed 75 latami w Stalagu 344 Lamsdorf, stanowiąc wyraźną zapowiedź końca istnienia tego jednego z największych w Europie kompleksów obozowych Wehrmachtu. Oto pierwsze z tych zdarzeń, z mroźnego stycznia 1945 r.:

18 stycznia – ze względu na konieczność przygotowania w obozie Lamsdorf miejsca dla jeńców ze Stalagu VIII B Teschen (Cieszyn) ogłoszone zostało pogotowie ewakuacyjne.

22 stycznia – rozpoczęła się ewakuacja jeńców z tzw. Brittenlager. Jeńcy formowani w kolumny po ok. tysiąc osób, w odstępach czasu, zaczęli – pod niemiecką eskortą – opuszczać obóz, kierując się na Zachód.

24 stycznia – Niemcy przystąpili do ewakuacji jeńców z drugiej części Stalagu 344 Lamsdorf – Russenlager. Wtedy też obóz opuściła jego komendantura i eskortujące jeńców bataliony strzelców krajowych. Pilnowaniem pozostałych w obu częściach stalagu, niezdolnych do marszu jeńców, zajęły się oddziały miejscowego Volkssturmu.

30 stycznia – do Stalagu X B Sandbostel (Dolna Saksonia) dotarła transportem kolejowym ponad 300-osobowa grupa jeńców-powstańców warszawskich, która wyruszyła z Lamsdorf 10 dni wcześniej.

Kolejne wydarzenia zrelacjonujemy w pierwszych dniach lutego.

Fotografia ze zbiorów: Imperial War Museum

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego