Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

„Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf” 2018

Z uroczystościami 74. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf, o których informowaliśmy, związana jest też realizacja VIII edycji projektu „Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf”, którego uczestnicy 5 października przyjechali do Łambinowic. Byli to uczniowie Szkoły Kadetów z Bielska-Białej, którzy wzięli udział w zajęciach, przygotowanych przez pracowników Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Program pobytu młodzieży w Łambinowicach był skonstruowany w taki sposób, by zdobyte tu informacje potrafili skonfrontować z tym, czego dowiedzieli się dzień wcześniej w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Pierwszym krokiem do poznania historii obozu Lamsdorf była projekcja filmu pt. Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci. Kolejnym – wizyta w miejscu pamięci. Kadeci zwiedzili Stary Cmentarz Jeniecki, Cmentarz Jeńców Radzieckich wraz Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych oraz pozostałości po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. W każdym z tych miejsc, towarzyszył im komentarz przewodnika (S. Mikulec), który zarazem prowokował do zadawania pytań.

Duże wrażenie na uczniach klas mundurowych zrobił spektakl teatralny pt. Przerzucane słowa, w reż. Andrzeja Czernika i wykonaniu aktorów Teatru Eko Studio w Opolu, który obejrzeli później w baraku byłego Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf.

Po powrocie do Muzeum kadeci spotkali się z Wandą Traczyk-Stawską – żołnierzem AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, jeńcem stalagów: 344 Lamsdorf, IV B/Z Zeithain, IV E Altenburg i VI C Oberlangen. Było to jedno z kilku spotkań, jakie w tym dniu odbywały się w salach Muzeum z Powstańcami Warszawskimi: Jerzym Esden Tempskim, Heleną Kamerską, Bronisławem Maciaszczykiem, Romualdem Malinowskim i Włodzimierzem Wiśniewskim.

Jedną z ostatnich propozycji związanych z projektem było zwiedzanie wystawy stałej oraz warsztat pt. „Jeńcy brytyjscy i radzieccy w obozach jenieckich w Lamsdorf w latach II wojny światowej w zbiorach CMJW” (dr A. Wickiewicz).

W ramach podsumowania, nasi goście wysłuchali prelekcji pt. „Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych”. Po niej, uczestnicy projektu, z pomocą prowadzącego (dra P. Stanka), potrafili dostrzec wiele związków pomiędzy kompleksem obozów jenieckich w Lamsdorf a obozem koncentracyjnym w Oświęcimiu. Najwięcej czasu poświęcono dwóm postaciom: ojcu Maksymilianowi Kolbe oraz rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, w życiorysach których odnajdujemy fakt przebywania w obu obozach.

VIII edycja projektu była pierwszą, w której udział wzięła młodzież spoza województwa opolskiego.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego