Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Łambinowickie spotkanie z profesorem Krzysztofem Kawalcem

Po noworocznej przerwie, 7 marca br. powróciliśmy do cyklu kulturalnego „Łambinowickie Spotkania Muzealne”. Pierwszym prelegentem w 2019 r. został prof. Krzysztof Kawalec, historyk związany z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Temat, który zgromadził sporą grupę zainteresowanych, brzmiał: „Wyzwolenie obozu czy likwidacja? (Nie)historyczne dylematy wokół historycznych rocznic”.

Prowadzący spotkanie dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego CMJW, w krótkim wstępie wyjaśnił, że podejmowane zagadnienie jest wywołane przez zbliżającą się 74. rocznicą wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf. Zanim mikrofon został przekazany profesorowi, nastąpiła emisja dokumentu filmowego, w którym pokazano, jak wyglądał obóz jeniecki w Lamsdorf w chwili wkroczenia na jego teren Armii Czerwonej. Ten unikatowy materiał przedstawiał porażający widok dziesiątek ciał jeńców radzieckich, zmarłych w wyniku chorób i głodu, a także tych, którzy przeżyli i przechodzili badania oraz poddawani byli leczeniu. Po filmie głos zabrał prof. Krzysztof Kawalec, który zaznaczył, że odpowiedź na pytanie zawarte w tytule spotkania nie jest ani oczywista, ani jednoznaczna, i zasadniczo zależy od perspektywy, z której tę kwestię się ocenia. Jeśli więc np. z perspektywy źle przez Niemców traktowanych jeńców, których czerwonoarmiści zastali w marcu 1945 r. w stalagu – to jednak wyzwolenie.

Intencją profesora było skłonienie zebranych do głębokich przemyśleń, a także do dyskusji, która była końcowym elementem spotkania. Uczestnicy, w tym Ryszard Czerwiński, członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW, zadawali szereg pytań, na które starali się odpowiadać zarówno nasz gość – prof. Krzysztof Kawalec, jak i prowadzący spotkanie dr Piotr Stanek. Indywidualne rozmowy toczyły się jeszcze długo, już przy kawie i herbacie.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego