Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Łambinowickie Spotkania Muzealne o poszukiwaniu, odkrywaniu i zabezpieczaniu zabytków

Znaczącą grupą osób, które uczestniczą w „Łambinowickich Spotkaniach Muzealnych” są miłośnicy lokalnej historii, zwłaszcza tej związanej z funkcjonowaniem poligonów wojskowych i obozów jenieckich w Lamsdorf. To dla nich, kolejny raz podjęty został fascynujący temat poszukiwań zabytków oraz badań archeologicznych. Bohaterami środowego spotkania pt. Poszukiwanie, odkrywanie, zabezpieczanie – archeologia współczesności i jej wyzwania byli Grzegorz Molenda – kierownik Wydziału Zabytków Archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu, Mirosław Leśniewski – specjalista ds. Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu oraz archeolodzy z Muzeum Powiatowego w Nysie: Mariusz Krawczyk i Krzysztof Dobrzański.

Na początku, zebrani zostali poinformowani o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony zabytków. Grzegorz Molenda przypominał, że tzw. detektoryści, którzy według szacunków stanowią w Polsce grupę liczącą ok. 50–100 tys. osób, chcąc w sposób legalny zajmować się poszukiwaniami, muszą uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków. Zwrócił też uwagę, że nadrzędnym celem wszelkich działań poszukiwawczych powinna być ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego. Temat ten kontynuował Mirosław Leśniewski, który prezentując niemiecki hełm, fragment granatu, łuskę po pocisku czy klamrę od wojskowego pasa, będące efektem jego poszukiwań, zachęcił zebranych do dyskusji nad wartością historyczną tych przedmiotów. Na koniec głos zabrali archeolodzy z Nysy. Mariusz Krawczyk zdał relację z niedawnych prac eksploracyjnych przeprowadzonych na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, zwracając uwagę m.in. na metodykę. Z kolei Krzysztof Dobrzański opowiedział o niezwykłych odkryciach, jakich był świadkiem podczas archeologicznych prac wyprzedzających inwestycję – budowę parkingu podziemnego – w Nysie. Obaj prelegenci zgodnie podkreślali wkład i zaangażowanie grup poszukiwaczy, o których pracy na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach niedawno informowalismy, tj. ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Triskelion i Stowarzyszenia Historycznego Piast.

Po serii pytań oraz ciekawej dyskusji, prowadząca spotkanie zastępca dyrektora CMJW dr Renata Kobylarz-Buła podziękowała prelegentom i zebranym za obecność. Wszyscy ci, którzy 6 listopada br. nie mogli być w łambinowickim Muzeum będą mogli obejrzeć relację video z tego wydarzenia. Materiał będzie dostępny już niebawem na Facebook’u Muzeum.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego