Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

„Łambinowicki Rocznik Muzealny”

We wtorek, 18 czerwca, zebrał się w Opolu Komitet Redakcyjny „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”. Podczas spotkania został m.in. oceniony niedawno wydany 41 tom czasopisma. Tradycyjnie już, opublikowane w nim teksty poświęcone są szeroko pojętej problematyce niewoli w latach II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów polskich jeńców.

Pierwszy z artykułów prezentuje działalność artystyczną „Lwowskiej Fali”, skierowaną do żołnierzy polskich internowanych na terenie Rumunii w latach 1939–1940, a kolejne cztery przedstawiają burzliwe losy oficerów Wojska Polskiego, którzy w podczas kampanii polskiej 1939 r. dostali się do niewoli niemieckiej oraz radzieckiej. W dziale „Archiwum” są opisane cenne pamiątki po ppor. Tadeuszu Czyżyńskim, które obecnie znajdują się w zbiorach Muzeum. Czytelników powinny też zainteresować wspomnienia z niewoli kpr. Stanisława Kisielewicza oraz Bogumiły Lulińskiej-Chylińskiej. W końcowej części periodyku znajdują się recenzje najnowszych wydawnictw oraz informacje o wydarzeniach dotyczących jeńców wojennych i działalności Muzeum.

Bardzo też ważne jest, że „Łambinowicki Rocznik Muzealny” ma nową szatę graficzną. Zmieniła się okładka, czcionka, układ, a kolorowe przekładki porządkują zawartość i ułatwiają dotarcie do pożądanej części czasopisma.

Tom 41 uzyskał pozytywną ocenę członków Komitetu. Zachęcamy do lektury. Periodyk jest do nabycia w obu siedzibach Muzeum oraz w naszym sklepie internetowym.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego