Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Kwerenda w londyńskich archiwach

Doktor Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego CMJW, ubiegły tydzień (10–14 grudnia br.) pracował w Londynie, szukając dokumentów, dotyczących interesującej nas tematyki jenieckiej, zwłaszcza dziejów obozów Lamsdorf/Łambinowice i niewoli powstańców warszawskich. Wielogodzinne wizyty w takich miejscach jak: Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego (The Polish Institute and Sikorski Museum), Studium Polski Podziemnej, Biblioteka Polska POSK (Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny) oraz Archiwa Krajowe (The National Archives) przyniosły efekty, które z pewnością zostaną wykorzystane w naszych naukowych publikacjach. Przywiezione kopie zostały włączone do zbioru „Kopie materiałów archiwalnych pozyskane od instytucji i osób prywatnych” i staną się przedmiotem badań naukowych pracowników Muzeum.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego