Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konserwacja unikatowej części zasobu archiwalnego

Informujemy, że powróciły do nas unikatowe dokumenty, które w połowie roku przekazaliśmy do konserwacji.

W ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Wspieranie działań muzealnych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał naszemu muzeum dofinansowanie w wysokości 37 500 zł na zadanie pt. "Konserwacja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW w Łambinowicach-Opolu". Dzięki temu po raz kolejny mieliśmy możliwość zabezpieczenia części dokumentów wyjątkowo cennego dla muzeum zespołu archiwalnego Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (WASt). Stanowią one najważniejsze i często jedyne dostępne w Polsce, źródło informacji dotyczące indywidualnych losów polskich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. Na ich podstawie wystawiane są potwierdzenia dotyczące pobytu w niewoli. Członkowie rodzin byłych jeńców i naukowcy uzyskują, dzięki informacjom zawartym w dokumentach, wiedzę o wojennych i obozowych przeżyciach poszukiwanych osób. Na podstawie list WASt powstaje także cyfrowa baza danych w ramach ogólnopolskiego programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką".

Dokumenty to przede wszystkim akta personalne, tzw. listy transportowe, sporządzane przez komendantury poszczególnych obozów jenieckich. Pochodzą one głównie z 69 stalagów - obozów dla szeregowców i podoficerów oraz z 34 oflagów - obozów oficerskich, tworzących niemiecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Zawierają szczegółowe informacje, pozwalające ustalić losy jenieckie indywidualnych osób: imię i nazwisko, narodowość jeńca, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, stopień i przydział wojskowy, numer jeniecki, datę i miejsce wzięcia do niewoli oraz adnotacje o przeniesieniu, zwolnieniu z niewoli, skierowaniu na roboty przymusowe itp.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego