Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konkurs na projekt historyczny „Póki nie jest za późno” w internecie

Nasze Muzeum uczestnicząc w akcji „Zostań w domu”, nie rezygnuje z ważnego wydarzenia, jakim jest organizowany co roku Ogólnopolski Konkurs na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”, a zmienia jego niektóre zasady. Robimy to dostrzegając niebezpieczeństwo, które niesie ze sobą stan zagrożenia epidemicznego. Apelujemy zatem do uczestników konkursu o finalizowanie prac i o przeniesienie się z nimi do przestrzeni wirtualnej, w jakiej teraz działamy. W związku z tą decyzją wprowadzamy odpowiednie zmiany w regulaminie konkursu. Pełny wykaz znajdą Państwo w dokumencie zamieszczonym pod linkiem: http://www.cmjw.pl/programy-cykliczne/xii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-na-projekt-historyczny-pt-i-poki-nie-jest-za-poznoi,2.html

Jednym z ważnych celów naszego edukacyjnego przedsięwzięcia jest inspirowanie młodzieży do zajmowania odpowiedzialnej postawy wobec teraźniejszości. Prosimy zatem o rozważne i odpowiedzialne działanie.

Wszelkich informacji na temat zmian w regulaminie udzielają pracownicy Działu Edukacji i Wystaw Muzeum. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są Monika Sobczak (e-mail: ) oraz mgr Sebastian Mikulec (e-mail: ).

Wraz z naszą informacją prezentujemy zdjęcia z XI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego