Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Koniec roku 2019 w Muzeum

Rok 2019 to dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych czas istotnych zmian wizerunkowych. Wszystkie z nich, począwszy od nowego logotypu, poprzez przebudowę obiektu w Opolu i rozbudowę w Łambinowicach, a także zakup nowego sprzętu komputerowego sprawiają, że Muzeum staje się instytucją coraz bardziej funkcjonalną i przyjazną wszystkim.

W grudniu do tych zmian dołączyła wymiana umeblowania biur i innych pomieszczeń Muzeum, według projektu Marka Krajewskiego. Zakupy zrealizowano w ramach zadania „Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia" w ramach RPO WO na lata 2014–2020". Ich koszt to 178 500,00 zł. Dostawcą jest firma Sigma Sp. z o.o. Ponadto za na kwotę 56 088,00 zł ze środków Województwa Opolskiego, zostały kupione meble wraz ze sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych. W tym przypadku dostawcą była inna opolska firma Jana Ziemby – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne J&H Ziemba.

Wszystkie wprowadzane zmiany wiążą się z pewnymi utrudnieniami, wynikającymi z intensywnych robót montersko-instalacyjnych, ale efekt jest imponujący.

Dziękując za zainteresowanie okazane nam w mijającym roku, zachęcamy Państwa do dalszego towarzyszenia nam. Wszystkiego najlepszego!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego