Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konferencja naukowa „Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?”

17 listopada (piątek) w Muzeum w Łambinowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane? Celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko prezentacja stanu wiedzy o historii niemieckich obozów jenieckich z lat II wojny światowej oraz perspektyw badawczych w tym zakresie, lecz także upamiętnienia miejsc poobozowych. Na konferencji zostaną przedstawione niektóre z nich, wybrane jako reprezentatywne dla pozostałych. Z uwagi na rozmaite czynniki, m.in. swoją historię, położenie geograficzne i związany z nim historyczny rodowód ziem, których były częścią, wreszcie stan zachowania bardzo się różnią. Są wśród nich zatem np. pozostałości niemieckich dulagów, stalagów, oflagów, obozów dla lotników i dla żołnierzy Armii Czerwonej, tj.: obok dużych, wielonarodowych kompleksów obozowych jak Görlitz (Zgorzelec), Lamsdorf (Łambinowice),  Sagan (Żagań) i Neuhammer (Świętoszów),  Schildberg (Ostrzeszów), Stargard czy Thorn (Toruń), także duże liczebnie obozy stworzone głównie z myślą o jeńcach radzieckich np. w okolicach Siedlec czy Białej Podlaskiej, jak również jednostki przeznaczone dla wybranych grup jenieckich – oficerów i lotników: Bankau (Bąków), Kreuzburg (Kluczbork), Silberberg (Srebrna Góra) i Woldenberg (Dobiegniew). Proces upamiętniania tych miejsc i ludzi, którzy byli w nich izolowani, w jednych zaczął się wiele lat temu, w innych się rozpoczyna, a w jeszcze innych sprowadza się do planów. Są i takie miejsca, na których uwaga otoczenia skupia się ponownie, po wielu latach zapomnienia. Zamierzamy zatem przyjrzeć się pamięci o tych ważnych na mapie Polski miejscach, zwracając uwagę na to czy, w jaki sposób i przez kogo jest ona współcześnie pielęgnowana. Wśród referentów są przedstawiciele placówek muzealnych, prawni opiekunowie miejsc pamięci, pracownicy naukowi oraz pasjonaci. 

Konferencja będzie zarazem podsumowaniem zjazdu rodzin jeńców Oflagu II D Gross Born, zorganizowanego przez Muzeum we współpracy z Izbą Regionalną w Bornym-Sulinowie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

Ogólnopolska konferencja naukowa
pt. Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce.
Zapomniane czy odkrywane?

Łambinowice, 17 listopada 2017 r.

8.00–10.30 Przejazd z Opola do Łambinowic oraz po miejscu pamięci
i zapoznanie się z muzeum
dr Violetta Rezler-Wasielewska
10.30–10.40 Powitanie dr Violetta Rezler-Wasielewska
10.40–11.00 Tylko tablice. Oflag VIII A Kreuzburg i Stalag Luft 7 Bankau dr Piotr Stanek
11.00–11.20 Oflag VIII B Silberberg i proces jego upamiętnienia dr hab. Tomasz Przerwa,
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
11.20–11.40 Na koniec czasu? Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura (Zgorzelec)

mgr Kinga Hartmann-Wóycicka

11.40–12.00 Nie tylko „Wielka ucieczka”. Obszary oraz kierunki tematyczne Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu mgr Marek Łazarz
12.00–12.20 Stalag XXI A Schildberg. Historia i teraźniejszość

mgr Mirosława Rzepecka

12.20–12.45 Dyskusja mgr Iwona Solisz
12.45–13.30 Obiad  
13.30–13.50 Stalagi Thorn – stan badań i upamiętnienie dr hab. Maciej Krotofil
13.50–14.05 Oflag II C Woldenberg. Perspektywa dzieci
 i wnuków
(prezentacja wydawnictwa)
prof. dr hab. Anna Matuchniak
14.05–14.15 Muzeum Woldenberczyków. Wczoraj i dziś dr Przemysław Słowiński
14.15–14.35 Jenieckie ślady. Stalag II D Stargard mgr Jolanta Aniszewska
14.35–14.55 Drugie zapomnienie. Stalag 366 Siedlce dr Edward Kopówka
14.55–15.15 Pamięć miejsca. Frontstalag 307 oraz  Stalag 366 mgr Cezary Nowogrodzki
15.15–15.40 Dyskusja dr Renata Kobylarz-Buła
15.40–15.45 Zakończenie dr Violetta Rezler-Wasielewska
15.45–16.30 Przejazd do Opola  

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego