Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli

26 listopada z inicjatywy Magdaleny Nielskiej – doradcy metodycznego z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, w budynku Muzeum w Opolu odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli historii i języka polskiego. Spotkanie, na którym zgromadzili się nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, otworzyła dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor CMJW. Doktor Anna Wickiewicz, kierownik Działu Edukacji i Wystaw przedstawiła następnie ofertę edukacyjną Muzeum, zwracając uwagę na jej spójność z podstawą programową w szkołach. Natomiast Magdalena Kruk-Kuchcińska, koordynator Sekcji Komunikacji i Wizerunku zaprezentowała zebranym jedną z lekcji, będących w ofercie edukacyjnej Muzeum – Historia kawałka materiału. Losy kobiet w niewoli Wehrmachtu.

Dziękujemy za wspólne przedsięwzięcie i liczymy na dalszą owocną współpracę.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego