Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Muzeum

Wczoraj, 30 lipca, w opolskiej siedzibie naszego Muzeum odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Gremium to sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą, mającą na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów w województwach dolnośląskim i opolskim.

W obecnej postaci, Komitet, do którego należy również dyr. Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, działa od 28 marca 2016 r. Jego związek z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu wynika z ustawy z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw, i faktu likwidacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, organu państwowego inicjującego i koordynującego wcześniej działalność służącą upamiętnianiu historycznemu.

Ważną częścią wczorajszego posiedzenia, które prowadzili pracownicy wrocławskiego oddziału IPN – Wojciech Trębacz oraz Sylwia Krzyżanowska (sekretarz), było zwiedzenie ekspozycji Muzeum.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego