Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Kolejny etap projektu socjologicznego – warsztaty w gimnazjum w Łambinowicach

W ramach projektu „Przeszłość dla przyszłości. Pamięć rodzinna w integracji społecznej – studium lokalnej społeczności Łambinowic” 27 kwietnia (czwartek) odbyły się kolejne warsztaty w Publicznym Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach, prowadzone przez socjologów z Opola: dr Annę Czerner i dr Elżbietę Nierobę. Tym razem uczniowie wykonując zadanie z poprzedniego spotkania, przynieśli ze sobą rodzinne pamiątki. Wśród przedmiotów znalazły się m.in. zabytkowa szufelka ze zmiotką, świecznik, aparat fotograficzny, medale wojskowe oraz rodzinne fotografie. W trakcie lekcji młodzież uruchamiała swoją wyobraźnię, opisując w jaki sposób wybrane artefakty znalazły się w rodzinnych zbiorach, a następnie konfrontowała własne wyobrażenia z rzeczywistą historią pamiątek.

Kolejne warsztaty w ramach projektu już 17 maja. Przeprowadzą je pracownicy Działu Edukacji i Wystaw naszego Muzeum. Projekt przewiduje także w dalszej kolejności prowadzenie badań socjologicznych wśród dorosłych mieszkańców gminy Łambinowice. Wyniki zostaną przedstawione na planowanej jesienią br. konferencji oraz w wydawnictwie naukowym.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego