Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Kolejna kwerenda naukowa w Wojskowym Archiwum Historycznym w Pradze

Od 7 do 9 listopada pracownicy Muzeum przeprowadzali kolejną kwerendę naukową w Wojskowym Archiwum Historycznym w Pradze (Vojenský historický archiv). Znajduje się tam – przypomnijmy – duży i bardzo wartościowy dla nas zespół archiwalny, który tworzą materiały z obozów jenieckich VIII Okręgu Wojskowego Wehrmachtu, tj. z  Teschen, Lamsdorf, Görlitz i Sagan.

Badania były kontynuacją wcześniejszych. Objęły zatem m.in. dokumenty wytworzone przez wydział oficera sądowego (Gerichtsoffizier), wchodzącego w skład komendantury obozu, a prowadzącego postępowania wobec jeńców oraz członków niemieckiej załogi. Także dokumentację lekarza obozowego (Lagerartzt) Lamsdorf z historią leczenia jeńców. Przestudiowaliśmy ponadto archiwalia, zawierające rozmaite informacje o organizacji i funkcjonowaniu oddziałów roboczych, z których ogromna część istniała przy górnośląskich zakładach przemysłowych, głównie kopalniach. Naszą uwagę zwróciły wykazy i zestawienia jeńców różnych narodowości, m.in. brytyjskich, polskich, francuskich, radzieckich, serbskich czy włoskich internowanych, a także niemieckiej komendantury i służb wartowniczych stalagów Lamsdorf i Teschen.

Konkretnym wynikiem kwerendy są kolejne cyfrowe kopie akt, które włączone do specjalnego zbioru w archiwum naszego Muzeum, będą przedmiotem wnikliwych badań naukowych i zapewne podstawą dalszych ustaleń na temat funkcjonowania niemieckiego sytemu jenieckiego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego