Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Już wkrótce rodziny jeńców Oflagu II D Gross Born w naszym Muzeum

Korzystając z ubiegłorocznych, bardzo dobrych doświadczeń, kiedy w naszym Muzeum spotkali się członkowie rodzin jeńców Oflagu VII A Murnau (relacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj http://www.cmjw.pl/aktualnosci/wizyta-rodzin-jencow-z-oflagu-vii-a-murnau-w-muzeum-w-lambinowicach,605.html), postanowiliśmy tym razem przygotować podobne przedsięwzięcie, adresowane do rodzin jeńców Oflagu II D Gross Born. Już za dwa dni w Łambinowicach gościć będziemy blisko trzydziestoosobową grupę osób z całej Polski, których łączy jedno – ich krewny w czasie II wojny światowej doświadczył losu jeńca obozu oficerskiego w Gross Born (dziś Borne Sulinowo). Warto przypomnieć, że oflag ten należał do największych obozów dla polskich oficerów, zorganizowanych przez Wehrmacht w latach II wojny światowej na terenie III Rzeszy. Przez cały okres funkcjonowania, tj. od czerwca 1940 r. do stycznia 1945 r. przeszło przez niego ok. 12–13 tys. jeńców wojennych, z czego ponad połowę stanowili Polacy.

Bogaty program merytoryczny czwartkowego zjazdu stwarza okazję poznania stanu badań naukowych dotyczących dziejów Oflagu II D Gross Born, jak i historii przetrzymywanych w nim osób, ich dokumentowania i upamiętniania. Istotnym punktem spotkania będzie prezentacja zbiorów naszej placówki oraz rozmowy z muzealnikami na temat indywidualnych losów jeńców z możliwością wglądu do akt. Pomijając merytoryczną wartość programu, tego typu spotkanie ma także głęboko ludzki wymiar, który niesie spory ładunek pozytywnych emocji, budujących dobre relacje społeczne.

Partnerem w realizacji przedsięwzięcia jest Izba Muzealna Oflagu II D Gross Born w Bornem Sulinowie. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program zjazdu, a o jego przebiegu poinformujemy wkrótce.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

PROGRAM
Zjazdu rodzin jeńców Oflagu II D Gross Born
16 listopada 2017 r.
10.00–10.10 Powitanie gości dr Violetta Rezler-Wasielewska
10.10–11.20 Wystąpienia krewnych jeńców Oflagu II D Gross Born uczestnicy zjazdu
11.20–11.40 Prezentacja Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
dr Violetta Rezler-Wasielewska
11.40–12.00 Prezentacja Izby Muzealnej Oflagu
II D Gross Born w Bornem Sulinowie
mgr Dariusz Czerniawski
12.00–12.15 Przerwa kawowa  
12.15–12.45 Zwiedzanie wystawy „W niewoli niemieckiej” dr Anna Wickiewicz
12.45–13.45 Zwiedzanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach (tereny poobozowe i cmentarze wojenne) mgr Andrzej Prajel
13.45–14.30 Przerwa obiadowa  
14.30–15.00  Pamięć rodzinna i jej nośniki prof. dr hab. Anna Matuchniak
15.00–15.30 Oflag II D Gross Born w badaniach naukowych mgr Ewelina Klimczak
15.30–16.15 Od rodzinnej pamiątki do muzealium. Prezentacja zbiorów Muzeum mgr Iwona Biegun,
mgr Beata Madej
16.15–16.30 Dyskusja, wolne wnioski  
16.30–16.45 Przerwa kawowa  
16.45–18.15 Kwerendy archiwalne (rozmowy z muzealnikami nt. indywidualnych losów jeńców z możliwością wglądu do akt) mgr Iwona Biegun,
mgr Elżbieta Góra,
mgr Beata Madej
18.15–19.00 Kolacja  
19.00– 20.00 Projekcja filmów dokumentalnych
(dla chętnych)
 

 

Pliki do pobrania

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego