Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Już bliżej niż dalej…

Oczywiście bliżej końca trwającego w naszej opolskiej siedzibie II etapu prac remontowych. Wywiązując się z zapowiedzi, przedstawiamy kolejny, krótki opis postępu robót. Otóż w części budynku, przylegającej do ulicy Minorytów (C), oddane zostały już do użytku dwa pomieszczenia biurowe i przestronna, profesjonalna serwerownia, a na klatce schodowej zamontowano nowe okna przeciwpożarowe. Obecnie front robót przeniósł się do najstarszej części budynku (A), gdzie w pomieszczeniach archiwum wzmocniono strop pod montaż regałów jezdnych. Trwa także wymiana instalacji elektrycznej oraz sieci komputerowej. Rozpoczęły się prace związane z renowacją posadzek, a schody otrzymały nową, kamienną okładzinę. Ściany pokrywane są gładziami gipsowymi. Do remontowanego budynku Muzeum dotarł także podnośnik hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych, który umożliwi przemieszczanie się pomiędzy salami wystawowymi znajdującymi się w piwnicy i na wyższym parterze. Wkrótce odbędzie się jego montaż.

Pomimo tak szerokiego zakresu prac budowlanych nie nastąpiła przerwa w działalności Muzeum. Cały zespół pracowników dzielnie znosi remontowe niedogodności, choć prawie wszyscy musieli zmieścić się w dwóch salach wystawowych, które na ten czas zmieniły swoje funkcje. Dział Finansowy i dyrektor pracują tymczasowo w nowo wyremontowanych pomieszczeniach (część C), które docelową będą biurami innych działów.

Warto mieć na uwadze, że ze względu na prace remontowe wydłużeniu uległ czas odpowiedzi na pytania kierowane do naszego Archiwum, zaś osoby, które chciały skorzystać na miejscu z dokumentów archiwalnych oraz muzealnej biblioteki, będą musiały poczekać do zakończenia tego etapu prac, co nastąpić ma z końcem listopada.

Przypomnijmy, że wykonawcą robót budowlanych w naszym muzealnym obiekcie, których wartość zamyka się kwotą 650 tys. złotych, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest opolska firma IZOLKOMEX.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego